Om Capus

Rekruttering er en komplisert og omfattende prosess. Capus har tatt flere grep for å mestre utfordringen.Innstilling

Capus mener at en medarbeider som slutter sjelden bør erstattes med en som er helt lik. Capus tror at selve dynamikken i organisasjonens utvikling ligger i å tilføre ny kompetanse og erfaring. Med bakgrunn i dette starter våre konsulenter alltid med en grundig gjennomgang av oppdragsgivers behov og ønsker.

Rådgivning

Capus er ikke redd for å utfordre våre kunder. Det er tvert i mot noe av det viktigste vi gjør. Våre seniorkonsulenter og partnere har alle høy utdannelse og lang erfaring fra både rekruttering og lederrådgivning. Dette gjør Capus til en kyndig sparringspartner som kan bidra med mye mer enn bare annonsering og utvalg.

Organisering

Capus er organisert i ulike enheter, basert på de forskjellige tjenestene og fagområdene vi har. Der det gagner prosessen kan team settes sammen på tvers av divisjonene.
  

Etikk

Capus ønsker å være en etisk foregangsbedrift. Alle forretningsmessige disposisjoner gjøres derfor med særskilt aktsomhet for direkte eller indirekte interessekonflikter. Våre etiske retningslinjer er nedfelt i ti viktige prinsipper.

Metode

I Capus jobbes det ut fra et eget kvalitetssystem. Dette gjennomsyrer hvordan medarbeiderne handler og tenker, og bidrar til å sikre alle parter et godt sluttresultat. I kvalitetssikringen fokuseres det på å avdekke kompetanse, profil, motivasjon og andre faktorer som er viktig for å identifisere rett kandidat. 
     

Bransjekunnskap

Noen bransjer og fagområder krever inngående kunnskap for å sikre en god rekrutteringsprosess. Ofte kan det være avgjørende å kjenne til forhold som faglige trender og teknologisk utvikling for å finne den rette kandidat. I Capus holder vi oss derfor fortløpende oppdatert.

Service

I Capus' arbeid er det mange delprosesser og mye informasjon som skal formidles mellom partene. Da er det viktig å holde tempo og fokus for å sikre fremdrift og progresjon. Dette er det utviklet gode rutiner for i Capus. Systemene er også utviklet slik at oppdragsgiver hele veien kan følge med i prosessen.

Konfidensialitet

Capus har lang erfaring fra prosesser hvor dette er avgjørende. Både lokaler og rutiner er godt innarbeidet og tar høyde for å opprettholde trygghet i sensitive prosesser.