Compliance Director - Santander Consumer Bank AS

Santander Consumer Bank AS er en del av Banco Santander, et av verdens største finanskonsern med 125 mill kunder og 190 000 ansatte. Norden er definert som et satsningsområde og den Nordiske enheten har en forvaltningskapital på NOK 140 mrd. Vi har over 1200 medarbeidere i Norden hvorav 600 i Norge. Vi er ledende innenfor bil- og fritidsfinansiering, og tilbyr også kredittkort, Sales Finance, forbrukslån og spareprodukter.
Santander Consumer Bank søker nå en Compliance Director. Stillingen er en del av den norske ledergruppen og rapporterer til Chief Compliance Officer Nordic og Managing Director Norge.
Compliance Director må sikre at selskapet følger gjeldende regelverk, standarder og etiske retningslinjer ved å opprettholde felles standarder, diskutere problemstillinger, utføre kontroller, samt rapportere og gi råd til CCO, MD og ledergruppen. Målet er å alltid tilfredsstille foretakets forventninger fra ansatte, kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig.
I avdelingen Compliance Norway vil du lede et team på 3-4 medarbeidere. I tillegg vil du være en del av et nordisk team med røtter i vårt spanske morselskap.

Du vil få en allsidig arbeidsdag med mange typer oppgaver. Stillingen innebærer blant annet å:
  • Etablere og være ansvarlig for selskapets Compliance & Conduct-strategi
  • Utvikle og oppdatere retningslinjer, modeller, programmer og prosedyrer for å identifisere, måle, overvåke og kontinuerlig kontrollere Compliance & Conduct-risikoprofil
  • Overvåke omfanget av implementering av endringer i foretakets nordiske retningslinjer og prinsipper, og kontrollere at lokale tilpasninger samsvarer med fastsatte krav
  • Rådgi ledelsen vedrørende lover, forskrifter og standarder som foretaket må overholde, og vurdere virkningen av igangsatte endringer
  • Bidra til at det etableres arbeidsprosesser som ivaretar kvalitet og kontroll, samt at avvik følges opp
  • Oppmuntre fremveksten av en sterk Compliance & Conduct-kultur 

Vi vil ønske deg velkommen som ny kollega dersom du:
  • Har erfaring fra tilsvarende stilling eller minimum fire års relevant erfaring
  • Har høyere utdanning, fortrinnsvis innen juridiske fag
  • Har god gjennomføringsevne
  • Meget gode språkkunnskaper i engelsk og norsk. Store deler av arbeidet foregår på engelsk.

Hva tilbyr vi?
Dyktige og engasjerte kollegaer som vil utfordre deg og som ber om å bli utfordret av deg. Vi har et aktivt bedriftsidrettslag og mange sosiale arrangementer. Jobben gir mulighet for faglig og personlig utvikling, hvor din innsats har stor innvirkning på selskapets og avdelingens resultater.