Funksjonell Arkitekt - Color Line

Color Line AS er Norges største, og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapets flåte på seks skip transporterer mer enn fire millioner passasjerer, nærmere 900 000 personbiler og over 170 000 trailere (12 m ekvivalenter) hvert år. Selskapet representerer ca. 2 250 årsverk i fire land. Årsomsetningen er rundt 4,7 milliarder kroner. Selskapet trafikkerer fire internasjonale linjer mellom sju havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige med kvalitetscruise på linjen til Tyskland, og effektiv transport på linjene mellom Norge, Danmark og Sverige. Color Line driver med person- og godstransport, konferanse, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon.
Color Line har i perioden 2004 – 2012 investert 8 mrd NOK i nye skip, havner og konsepter. Selskapets visjon er å bli Europas beste innen cruise og transport. Til å ta del i denne spennende og utfordrende videreutviklingen søker vi en Funksjonell Arkitekt til Color Lines IT-avdeling som består av i overkant 30 personer. Som Funksjonell Arkitekt vil du inngå i et team på 6-7 personer som vil ha ansvaret for å forvalte og videreutvikle selskapets kjerneløsning for booking og innsjekk. Du vil arbeide tett sammen med kravstillere på forretningens funksjonelle side og ha som viktigste ansvarsområde å omforme kundekrav til effektive løsninger i tett samarbeid med et internasjonalt leverandørmiljø.

Rollen som Funksjonell Arkitekt stiller spesielle krav til kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evnen til å kunne innhente, analysere og strukturere den informasjon som er tilgjengelig internt og eksternt. Du bør like å jobbe i team og samtidig ha evnen til å jobbe selvstendig i en utfordrende og variert hverdag.

Arbeidsoppgaver
 • Rollen vil ha ansvar både for videreutvikling og forvaltning av relevante løsninger innenfor avdelingens brede portefølje av løsninger
 • Arbeide med forretningen for å optimere og videreutvikle selskapets løsninger
 • Arbeide med internasjonale leverandører for å utarbeide et teknisk og funksjonelt løsningsdesign
 • Forvalte den tekniske og funksjonelle konfigurasjonen av kjerneløsningen
 • Assistere i analyse rundt rapporterte feil funnet under system og akseptansetesting
 • Assistere i daglig avvikshåndtering i produksjonssystemet
 • Arbeide med driftsorganisasjonen for å få dokumentert opp feil funnet i produksjonsmiljøet, samt med leverandører for å fjerne dem
 • Arbeide med forbedringer og dokumentasjon av systemintegrasjon, systemarkitektur, prosessanalyse og behovsanalyse
 • Produsere effektive løsninger – både ny funksjonalitet og feilretting
 • Delta i prosjektarbeid

Krav til kompetanse
 • Du har relevant utdannelse og noen års erfaring innen utvikling av komplekse IT-løsninger, teknisk og funksjonell systemdesign og logisk data modellering/ forretnings-design.
 • Erfaring med agile utviklingsprinsipper
 • Svært gode systemkunnskaper og erfaring fra IT-miljø
 • Det er en fordel med databasekunnskap (SQL og PL/SQL)
 • Løsningsarkitektur – i tråd med overordnede arkitekturprinsipper på Enterprisenivå

Personlige egenskaper
 • Strukturert og systematisk
 • Analytisk
 • Nyskapende og initiativrik
 • Resultatorientert og målbevisst
 • Gode samarbeidsevner og fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Arbeidsspråk er norsk/engelsk. Det stilles ikke særskilte krav til norskkunnskaper, men søkeren må være villig til å lære språket

Kritiske suksessfaktorer
 • Gode relasjoner til forretningen/kravstillerne
 • Gode relasjoner til leverandørene
 • God forretningsforståelse kombinert med relevant teknisk/systemmessig erfaring
 • Bidra til utvikling av nye produkter og ny funksjonalitet som gir positivt bidrag til bunnlinjen
 • Bidra til reduksjon av «time-to-market» innen videreutviklingsløpet

Arbeidssted vil være på Hjortnes i Oslo.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Partner i Capus, Jonas Rambæk på tlf. 22 94 11 07/ 93 24 21 33 eller Researcher Monica Romset på tlf. 22 94 11 09. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk her".