Kategoridirektør Reseptbelagte legemidler - Apotek1

Apotek1 er Norges ledende apotekkjede med ca. 3000 ansatte. De har i dag over 340 apotek og omsetter for over 10 mrd. årlig. Selskapets kompetente medarbeidere formidler effektivt alle typer reseptbelagte og reseptfrie legemidler, og tilbyr et bredt utvalg av kvalitetssikrede helse- og velvære produkter til konkurransedyktige priser. Samtidig gir Apotek1 sine medarbeidere velkvalifiserte råd og god veiledning til deres kunder. Opplæring, faglig oppdatering og videreutvikling av selskapets medarbeidere står sentralt i deres kjede.

Apotek1 Gruppen AS er eid av tyske PHOENIX Group. Selskapets servicekontor ligger på Lørenskog, hvor også distribusjonsenheten er lokalisert. Virksomheten omfatter utvikling av apotek gjennom konseptet Apotek1, markedsføring, innkjøp, logistikk, multidose, kompetanseutvikling og andre tjenester for å støtte apotekenes virksomhet.
Kategoridirektør Reseptbelagte legemidler er ansvarlig for alt kategoriarbeid med reseptbelagte legemidler i Apotek1. Hovedfokuset er at Apotek1 skal være Norges beste apotekkjede for alle kunder. Kategoridirektøren skal være en tydelig og støttende leder for en svært kompetent avdeling med flinke og erfarne kategorisjefer og bidra til å sette strategi og retning. Videre skal Kategoridirektøren være en god samarbeidspartner med alle leverandører av legemidler, internt i bedriften og med alle andre aktører i verdikjeden.

Kategoridirektøren skal være ansvarlig for ledelse og forhandling av de totale innkjøpsbetingelser for reseptbelagte legemidler og skape gode verdier i samarbeid med leverandører og apotek. Ved å benytte Apotek1’s størrelse, og lojalitet blant apotekerne skal Apotek1 oppnå de beste betingelsene i markedet.


Ansvarsområder og hovedoppgaver:
 • Personalansvarlig for Rx avdelingen, herunder sørge for optimal bemanning, opplæring og oppfølging av avdelingens ansatte.
 • Budsjett og resultatansvar for omsetning av reseptbelagte legemidler.
 • Ansvarlig for all leverandørkontakt på Rx området.
 • Ansvarlig for at Apotek1’s priser på Rx området er konkurransedyktig, og til enhver tid innenfor gjeldende lovbestemte rammer.
 • Ansvarlig for all rapportering og analyse i kategorien, samt samarbeid med controllere.
 • Ansvarlig for drift, omsetning og inntjening i hele verdikjeden på samtlige kategorier under Reseptbelagte Legemidler. 
 • Sikre at rutinene for pris- og sortimentsoppdatering fungerer og etterleves.
 • Ansvarlig for strategisk utvikling av Rx avdelingen, herunder utvikling av nye produkter og tjenester.
 • Kategoridirektøren er ansvarlig for å bidra til et effektivt samarbeid mellom Apotek1s avdelinger 
 • Representere Apotek1 i Næringspolitisk Utvalg i Apotekforeningen.
 • Bidra i skandinaviske og internasjonale Phoenix prosjekter.


Kvalifikasjoner:
 • Høyskole- eller universitetsutdanning på masternivå
 • Relevant erfaring fra apotek eller legemiddelbransjen vil være en fordel, men ikke et krav. Kandidater med relevant erfaring fra andre bransjer vil også vurderes 
 • Dokumentert ledererfaring med gode resultater 
 • God forretningsforståelse og solid forhandlingskompetanse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper – skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:
 • Evne til strategisk tenkning og analytisk tilnærming til arbeidsoppgaver
 • Gode relasjonelle evner og du kommuniserer godt med de rundt deg
 • Dyktig leder som evner å ansette, utvikle, utfordre og beholde gode medarbeidere
 • Resultatorientert med god gjennomføringsevne og fokus på løsning 
 • God helhetsoversikt og strukturert i ditt arbeid

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Partner Steinar Nilsen i Capus, på tlf. 99 10 04 36 eller Researcher Thea Hellebergshaugen på tlf. 90 20 69 70. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk her". Du skal da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp søknad og CV. 
 
Søknadsfrist: Utløpt