Kontraktsleder til Asplan Viak AS

Asplan Viak er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. I våre løsninger, vårt miljøengasjement, vår tverrfaglighet, våre prosjekter. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.
På vegne av Asplan Viak AS søker vi en kontraktsleder som skal være selskapets hovedressurs innen utforming, gjennomgang og kontroll av de kontraktene selskapet inngår i egne oppdrag. Kontraktslederen vil ha en sentral posisjon i stab og skal arbeide med oppdragskontrakter for alle enheter i Asplan Viak, samt direkte for ledergruppen ved behov. Det er under vurdering å også overføre funksjonen som Compliance Manager til denne rollen.

Kontraktsleder vil rapportere til leder for Virksomhetsutvikling.


Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomgang av forespørsler, oppdragsbetingelser og kontraktsforslag fra Asplan Viak sine oppdragsgivere for å se muligheter og avdekke risiko
 • Bistå i kontraktsforhandlinger
 • Bistå i erstatningssaker og andre evt. konflikter i løpende oppdrag
 • Ha løpende kontakt med eksterne juridiske ressurser og forsikringsselskap
 • Utvikling av selskapets rutiner og verktøy innen kontraktsstyring
 • Intern kompetanse/utvikling innen kontraktshåndtering
 • Utvikling av selskapets antikorrupsjonsprogram (Compliance Manager)
 • Ledelse av Etikkomiteen (Compliance Manager)

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse eksempelvis innen juss eller ingeniør/arkitekt/økonomi
 • Bransjeerfaring 
 • Erfaring med kontrakshåndtering, herunder standard kontrakter som NS 8401/02/05/06 etc.
 • Forhandlingskompetanse 


Ønskede egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet med systematisk arbeidsform
 • Strategisk vurderingsevne
 • Løsningsorientert og tillitsvekkende 
 • Gode kommunikasjonsevner 


Asplan Viak tilbyr:

 • Faglige utfordringer med store muligheter for videreutvikling
 • Et svært godt sosialt og tverrfaglig miljø med stort nettverk
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Daglig arbeidsplass vil fortrinnsvis være i Asplan Viak sitt nye Powerhouse i Sandvika. Våre kontorer i Trondheim og Stavanger kan også være aktuelle.

Har du spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Capus HR Management ved Partner Grete Andersen på tlf. 911 37 005 / 22 94 11 12 eller Research Manager Karoline Uteng på tlf. 93 46 02 26 / 21 95 81 50. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "søk her" samt laste opp CV og søknad.

Søknadsfrist: Snarest. Søknader behandles fortløpende og konfidensielt.