Leder for barnevernstjenesten i Sør-Helgeland

Om Barnevernstjenesten:
Barnevernstjenesten Sør-Helgeland er interkommunal og består av de 5 Sør-Helgelandkommunene: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad. Vertskommune er Brønnøy og arbeidssted er Rådhuset i Brønnøysund. Tjenesten er en del av barne- og familiesenteret og er organisert under oppvekstsektoren i Brønnøy kommune. Barne- og familiesentret består av avdelingene barnevernstjenesten, helsestasjon, rus- og psykisk helsetjeneste, krisesenter, folkehelse og SLT.
Ønsker du å påvirke barnevernstjenesten i Sør-Helgeland? Vi ser etter en person som ønsker å bidra til at Sør-Helgeland blir en god region å vokse opp i for barn og unge. Det er en utfordrende lederstilling med stort ansvar. Du vil arbeide med gode kolleger og samarbeidspartnere for å videreutvikle og kvalitetssikre tjenesten slik at den er klar for å møte morgendagens utfordringer.

Arbeidsoppgaver:
 • Være tjenestens administrative leder
 • Videreutvikle barneverntjenesten
 • Utarbeide mål og strategier
 • Sørge for effektiv bruk av tildelte ressurser
Kvalifikasjoner:
 • Relevant barnevernfaglig utdanning og erfaring
 • Gjerne videreutdanning innen ledelse, økonomi eller jus
 • Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Førerkort for bil
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
Vi tror at du:
 • Etterlever de forpliktelser og rettigheter lederskap innebærer
 • Har god relasjons- og samarbeidsevne
 • Er selvstendig, fleksibel, engasjerende og resultatorientert
 • Arbeider systematisk med en god gjennomføringsevne
 • Har respekt for brukernes integritet og deres legitime behov
 • Bidrar til å skape en attraktiv arbeidsplass med et åpent og godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr et:
 • Godt støtteapparat i kommunen
 • Aktivt og godt nettverk i ledergruppa
 • Lederteam som består av nestleder og teamleder
 • Faglig, sosialt og inkluderende arbeidsmiljø

Det må påregnes en del reisevirksomhet innen- og utenfor samarbeidskommunene.

Informasjon og offentlighet:
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Politiattest av nyere dato må forevises før ansettelse. Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25.

Søknadsfrist: utgått