Senior prosjektcontroller - Entra

Entra ASA er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Forretningsideen er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapet eier og forvalter om lag 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på rundt 100 bygg. Markedsverdien av eiendomsporteføljen er på cirka 40 milliarder kroner. Entra ASA er notert på Oslo børs (ticker: ENTRA). For mer informasjon, se www.entra.no.
På grunn av økt aktivitet søker vi etter en faglig sterk og analytisk senior prosjektcontroller.

Ansvar og hovedarbeidsoppgaver:
 • Ansvarlig for å gjennomføre investeringsanalyser og business case, samt være avdelingens bindeledd mot investeringsavdelingen
 • Foreta løpende økonomisk oppfølging av selskapets prosjektportefølje, herunder koordinere utarbeidelse og oppdatering av nøkkeltall, samt utvikle og sammenstille rapporter knyttet til økonomi, fremdrift og risiko
 • Ansvarlig for innhenting og analyse av erfaringstall knyttet til prosjektene
 • Bistå avdelingen med å effektivisere prosesser, samt utvikling av rutiner, systemer og retningslinjer
 • Sparringspartner for ledergruppe og andre nøkkelpersoner i konsernet, samt være stedfortreder for avdelingsleder
 • Ad hoc analyse- og prosjektarbeid

Ønskede Kvalifikasjoner:
 • Master innenfor økonomi/finans/industriell økonomi med gode akademiske resultater
 • Relevant erfaring fra rådgivning, investering eller tunge analysemiljøer
 • Erfaring fra eiendoms- eller entreprenørvirksomhet er positivt, men ikke et krav 
 • Svært gode kunnskaper i Excel

Personlige egenskaper:
 • Analytisk, strukturert og detaljorientert med kommersiell teft og stor arbeidskapasitet
 • Motiverende, og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvgående og initiativrik

Entra tilbyr:
 • Inkluderende kollegaer i et sterkt faglig miljø, med mulighet for kompetanseheving i et fremtidsrettet selskap som er miljøledende og best på kundeopplevd kvalitet
 • Entra er sertifisert i henhold til Great Place to Work’s globale standard for en god arbeidsplass
 • Sosialt miljø med muligheter for trening, turer og andre aktiviteter
 • I tillegg til konkurransedyktig lønn har vi gode betingelser i form av resultatlønn, aksjesparingsprogram, pensjonsordning og forsikringer
 • Flotte innbydende lokaler sentralt ved Oslo S 

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus HR Management ved Partner Kristian Lennertzen på 916 16 073 eller Prosjektkoordinator Nathalie Smulders på 470 83 841. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk her". Du skal da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp søknad og CV.

Søknadsfrist: Onsdag 31. mai 2017. Søknader behandles fortløpende.