Vil du jobbe med Business Intelligence og datavarehus?

Sporveien søker en BI- og databaseutvikler til et nyopprettet fagområde. Vi tør å påstå at vi sitter på Norges mest interessante data, som for eksempel sanntidsdata og historiske data for trafikkpasseringer, tilstandsmålinger, ruteplaner, RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, and Safety) og vedlikehold av rullende materiell og infrastruktur. I dag er det i begrenset grad utviklet løsninger for å utnytte og skape innsikt i Sporveiens data og derfor trenger vi en kreativ og løsningsorientert BI- og ETL-utvikler for å skape ny og bedre innsikt i Sporveiens virksomhet.
Business Intelligence: Dataanalyse, datamodellering, ETL-utvikling, rapportdesign og datavisualisering. I dag ligger datavarehusløsningene både lokalt og i skyen og er utviklet blant annet i Microsoft SSIS, Redshift og Apache Spark. Rapportering og analyse gjøres i Tableau.

Databaseutvikling: Installere, konfigurere og vedlikeholde databaser. Lage integrasjoner mellom databaser og instanser, samt ytelsestuning av SQL kode og databaser.

Felles for begge fagområdene:
 • Håndtere endringsønsker
 • Identifisere behov, planlegge og gjennomføre endringer/utviklingsløp
 • Initiere og bidra til kontinuerlig forbedring
 • Bidra til etablering og vedlikehold av veikart over prosessforbedringer og løsningsutvikling
 • Være oppdatert om mulighetene i relevant fremtidsrettet teknologi
 • Utbedre feil/levere 2.linjesupport

Kvalifikasjoner:
 • Høyere utdannelse: MSc eller BSc innen teknologi, teknologiledelse eller tilsvarende 

 • Sterk faglig interesse for Information Management og BI
 • Ønske om å forstå forretningsområder og -prosesser for å øke kvalitet i BI- og DVH-leveranser
 • Minst 5 års erfaring med databaser og 2 års erfaring med datavarehusutvikling 
 • Gjerne kompetanse om: Microsoft SSIS, Apache Spark, Tableau, SQL Server 2000 -> 2014, Oracle 9i -> 12c og Redhat/Oracle Enterprise Linux

Er dette deg?
 • Motivert av å bidra til digitalisering av våre forretningsprosesser
 • Analytisk, strukturert og pålitelig
 • Initiativrik, innovativ, serviceinnstilt og tar en utfordring på strak arm
 • God til å samarbeide og på å bygge relasjoner 
 • Stor gjennomførings- og leveranseevne
 • Gode kommunikasjonsevner (norsk og engelsk)

Hvorfor Sporveien:
 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus for deg og din familie (barn under 16 år)

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Dersom du har spørsmål til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved Jonas Rambæk (22 94 11 07) og Pernille Kloster (48 02 45 54). For å søke på stillingen må du registrere CV og søknad via linken "Søk her".

Om selskapet:
Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2015 gjennomført mer enn 230 millioner enkeltreiser.

Hele konsernet har om lag 3500 ansatte og omsetter årlig for 4,4 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Sporveien eier datterselskapene Bussanlegg AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av de administrative støttefunksjonene kommunikasjon og marked, IT, lønn, innkjøp og anskaffelser, juridiske tjenester, dokumentsenter og arkiv, interne tjenester og HR og HMS. Totalt arbeider det vel 100 ansatte i konsernsenteret.