Styrerekruttering

Styret er en bro mellom eier og administrasjonen i et selskap. Samarbeidsklima og personlige egenskaper er således også viktig. Et slikt samarbeid er avhengig av tillit mellom alle tre partene.


Hvorfor velge Capus

Et styre velges av generalforsamlingen og gis oppgaver og fullmakt til å representere eiernes interesserer i en gitt periode. Styrerekruttering innebærer en prosess med mer fokus på erfaring fra styrearbeid, kunnskap om eierstyring og Corporate Governance, samt hvilken eierstrategi selskapet har. Capus bistår i prosessen fra bevisstgjøring til gjennomføring / forhandling. 

Capus har i flere år samarbeidet med Styrelederskolen og følger en spesifikk prosedyre som skiller seg fra rekruttering av ledere og spesialister på flere måter.

Hva Capus kan bidra med

  • Habilitetsjekk
  • Bakgrunnsjekk
  • Interessekonflikter
  • Kartlegging av nærstående parter
  • Rollekartlegging
  • Resultater fra andre styreverv
  • Nettverk
  • Referansesjekk
  • Medievask / rennomérisiko