Karriererådgiving og Outplacement

Bibendum HR eies av HR Gruppen og tilbyr rådgivning for bedrifter og kandidater som ønsker å ta steget videre.

Bibendum HR sin styrke er å se sammenhenger mellom den menneskelige delen av virksomheten og den forretningsmessige siden av virksomheten. Bibendum betyr blant annet omstilling, som blir vår kjernevirksomhet.


Bibendum bistår mennesker og selskaper å ta ett skritt videre.

De bistrå med:

  • Karriereveiledning
  • Lederstøtte
  • Omstilling
  • Utvikling
Våre HR-tjenester innbefatter rådgivning til ledere og organisasjoner rundt utvikling, omstilling og nedbemanning. Vi hjelper organisasjoner med planlegging av prosessene, fra A-Å, og følger disse helt i mål. Vår styrke og kjernekompetanse gjør oss effektive rundt karriereveiledning og Outplacement, opp mot spesialister og ledere - på alle nivå. I tillegg arbeider vi med utvikling, som betyr at vi veileder og rådgir ledere og HR i prosesser som er psykologisk krevende, enten ift prestasjonsutvikling, relasjonsog teamorientert effektivitet eller konfliktfylte samarbeidssituasjoner.

Mer informasjon finner du her:

Bibendum