Executive Search

Executive Search er en prosess hvor vi identifiserer og bearbeider egnede leder- eller spesialistkandidater som ikke er aktive på arbeidsmarkedet. Dette er et arbeide hvor det settes høye krav til forberedelser, diskresjon og profesjonalitet.


Hvorfor velge Capus

Executive Search skjer ved at våre mest erfarne partnere og researchere gjør en omfattende analyse av hvilken erfaring, utdanning og egenskaper en ideell kandidat bør ha for å fylle stillingen. Dette kan kombineres med annonsering, men hovedtilfanget av kandidater kommer fra direkte henvendelser til et utvalg personer. 


Research som metode

Research innebærer å kartlegge, oppdage, analysere fakta, grave og vurdere aktuelle muligheter og løsninger. I Capus benytter vi research som metode for å identifisere de aktuelle kandidatene for våre oppdragsgivere. Dette gjør oss uavhengige i vårt søkearbeid både geografisk og i forhold til bransje.

Vårt erfarne researchteam og velutviklede metode gir våre oppdragsgivere muligheten til å komme i kontakt med kandidater som ikke ville vært tilgjengelige ved annonsert rekruttering. De gode kandidatene er ofte vanskelige å identifisere og kombinasjon av analyse, aktivt søk og et godt erfaringsbasert nettverk er avgjørende for et godt resultat. 


Hva Capus kan bidra med


  • Omfattende analysearbeid
  • Research
  • Intervjuer
  • Testing
  • Referansesjekk
  • Bakgrunnssjekk
  • Innstilling
  • Kontraktsbistand