Omstilling

Capus har lang erfaring med rådgivning hvor omstilling medfører nedbemanning og oppsigelser.


Hvorfor velge Capus


Enten prosessen er ønsket eller ikke, vil omstilling og fleksibilitet ofte være synonymt med bedre konkurransekraft. Bedriften er imidlertid sårbar under en slik prosess, og det lønner seg å ha med en erfaren rådgiver på laget. Capus sin erfaring tilsier at dette gjerne bør skje så tidlig som mulig i prosessen. Vi bistår med karriere- og jobbsøking individuelt og i grupper på opptil 10 deltakere.

Capus kan delta som en aktiv og rådgivende part på kundens og styrets side under ulike faser av omstillingsprosessen. Capus kan også bidra med å finne gode løsninger for ansatte som må skaffe seg nytt arbeid. Dette gjøres blant annet gjennom individuell rådgivning og utarbeidelse av felles omstillingsprogrammer.


Etiske retningslinjer


Kandidater fra omstillingsprosesser får ikke fortrinn i rekrutteringsprosesser, men stiller på lik linje med andre kandidater. Capus er nøytrale med hensyn til valg av kanal og stillinger, og sikrer den beste behandlingen for den enkelte.


Hva Capus kan bidra med

  • Karriereplanlegging og oppfølging av kandidater over tid
  • CV-utvikling - Nettverksbygging - Bruk av sosiale medier 
  • Bevisstgjøring gjennom individuelle samtaler  
  • Identifisering av riktige rekrutteringskanaler
  • Personlighetsanalyser
  • Juridisk og økonomisk veiledning