Funksjonell Arkitekt til Statens Pensjonskasse


Søknadsfrist: 20.06.19

 

Statens pensjonskasse er godt i gang med en omfattende reform av offentlig tjenestepensjon. Endringene skal legge til rette for en god pensjonsordning også i fremtiden, og at det skal bli lettere å skifte jobb på tvers av privat og offentlig sektor. Samtidig jobber vi for å gjøre pensjon så enkelt som mulig for våre medlemmer og arbeidsgiverne som er tilknyttet oss.

 

Løse de riktige problemene
Våre funksjonelle arkitekter har en ledende rolle i å bidra til at vi løser de riktige problemene på en effektiv måte. Det innebærer å søke og anvende innsikt til å utarbeide analyser, målbilder, prosjektforslag og gjennomføringsplaner.

Lære og samarbeide
I SPK har vi en smidig utviklingsmodell som legger vekt på læring og tverrfaglig samarbeid. Vi tror utvikling med små skritt, hyppige leveranser er essensielt for å lykkes. Hos oss utføres all utvikling i team som består av utviklere, arkitekter, driftere og domeneeksperter fra forretningssiden. Disse teamene gjør all utvikling, enten det er i regi av forvaltning eller prosjekter, slik at de har anledning til å følge sluttproduktene over tid. For arkitektene innebærer dette å lede andre gjennom å formidle målsetninger, fremfor detaljert styring, og at rollen innebærer å bidra til et bredt samarbeid fremfor å være et oversettende bindeledd.

Forbedre
Vi er godt fornøyd med utgangspunktet vårt i SPK. Vi jobber med enkle tekniske løsninger som er utviklet i løpet av det siste tiåret. Vi har en samlet og oversiktlig organisasjon som alle kan være med på å påvirke. Vi har et stort og godt fagmiljø med over 100 ansatte og innleide som bidrar til å videreutvikle løsningene våre. Og ikke minst: vi løser en viktig oppgave på vegne av samfunnet.

Det er viktig for oss å bruke dette utgangspunktet til å forbedre oss ytterligere. Vi ønsker å levere mer effektive tjenester for våre brukere, og vi har et godt stykke igjen før pensjon oppleves som enkelt. Vi skal bli mer brukerorienterte, og vi skal videreutvikle det vi allerede er gode på.

 

DETTE BLIR DIN ROLLE:

Som Funksjonell Arkitekt brenner du for smidig utvikling og ønsker å være bindeleddet mellom teknologi og forretning.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Bidra til en brukerorientert og hypotesedrevet tilnærming til våre utviklingsaktiviteter
 • Lede arbeide med å utforske og kartlegge behov
 • Katalysator for tverrfaglig samarbeid
 • Utvikling og formidling av målbilder og retning for SPKs IT-systemer og arkitektur
 • Utforming og realisering av arkitektur og design i forvaltning og utviklingsprosjekter

 

DETTE BESKRIVER DEG:

KVALIFIKASJONER:

 • Høyere, relevant utdanning
 • Du har minst 5 års erfaring med utvikling av IT-løsninger
 • Evne til å arbeide strukturert med problemstillinger
 • Erfaring med smidige utviklingsmetoder
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring som utvikler er en fordel

 

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Du har gode analytiske evner og ønsker å forstå helheten i egen virksomhet
 • Du evner å sette deg inn i detaljer når det behøves
 • Du samarbeider godt med personer fra ulike fagdisipliner
 • Du kan utfordre etablerte sannheter samtidig som du er åpen for andres perspektiver
 • Du kan lede og få andre med deg – uten en formell lederrolle
 • Du jobber godt selvstendig og i team

 

VI TILBYR:

 • Muligheten til å løse et viktig samfunnsoppdrag
 • Konkurransedyktige betingelser, fleksitid, sommertid og betalt overtid
 • Muligheten til å bidra til videreutviklingen av et sterkt fagmiljø
 • Muligheten til å påvirke utformingen av egen rolle
 • En av Norges beste pensjonsordninger
 • Gode forsikringsordninger
 • Sentral plassering i nye lokaler på Skøyen med kort avstand til buss, trikk og tog. I tillegg har vi garderobe med dusj- og tørkemulighet, samt innendørs sykkelparkering.

 

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Kristine Emilie Lingen i Capus, på tlf. 938 29 117 eller kristine.lingen@capus.no. Du kan søke på stillingen via linken «søk på stillingen».


Søknadsfrist: 20. juni. Søknader behandles fortløpende.

 


Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Funksjonell Arkitekt

Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentlig tjenestepensjon i Norge. De forvalter pensjonsretter på 551 milliardar kroner for 1 415 bedrifter og 1 089 000 tidligere og nåværende ansatte i stat, skole, forskning, apotek og organisasjoner.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?