Forretningsmann snakker i telefon utendørs

Miljø og samfunnsansvar

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn - verktøy som bidrar til å skape konkurransefortrinn av bærekraft!
Miljøfyrtårn logo

Vil du vite mer?

Ønsker du å se vår miljørapport?

leaf

Hvorfor Miljøfyrtårn?

Capus er sertifisert som Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 
Over 5700 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. 
Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.
Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge. Les sammenligningen av Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. 
Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?