Kopper med capus logo i fokus, folk på seminar i bakgrunn

Om oss

Capus sin kjernevirksomhet er kompetansekrevende rekruttering og search av ledere og fagspesialister innenfor et bredt spekter av bransjer og nivåer.
ISO

Kvalitet

Capus er sertifisert i
ISO 9001:2015
Ledelsessystem for kvalitet

Vårt kvalitetssikringssystem er satt sammen for å sikre at våre oppdragsgivere får den tjenesten og/eller det produktet de forventer. Denne kundeorienteringen er forankret i Capus sin ledelsesfilosofi. Vår metodikk er en kombinasjon av solid erfaring og faglig forankring.

Capus er sertifisert på mange ulike profilanalyseverktøy. Vi benytter blant cut-e, som tilbyr et bredt spekter av kvalitetssikrede og innovative tester og kartleggingsverktøy.

Capus - spesialister på rekruttering

Selskapet ble etablert i 1999 under navnet IT-Vikar. Capus har siden den gang utviklet seg til å bli ett av landets største og mest økonomisk solide kompetansemiljøer innen rekruttering. I dag består selskapet av erfarne rådgivere, et av landets største research-team og en markedsavdeling.

Våre verdier:
Likeverd: Alle vi møter skal få en likeverdig behandling.
Trygghet: Alle skal oppleve en høy etisk og profesjonell standard.
Varighet: Kunder og kandidater er like viktige, og vil over tid veksle mellom sine roller.
 
Etikk: 
Capus ønsker å være en foregangsbedrift innen etikk. Alle parter kan derfor føle seg helt trygge i sin relasjon til oss.
 
Styret: 
Capus har et strategisk og kompetent styre med aktivt eierskap.
Styrets leder: Widar Salbuvik
Styremedlem: Ragnvald T. Blindheim
Styremedlem: Bente Mejdell

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?