Løsningsansvarlig IKT


Søknadsfrist: 22.09.2019

Vi søker etter løsningsansvarlig IKT som skal lede vårt løsningsteam. DSB har et stor antall IKT-løsninger, både egenutviklede og standardapplikasjoner. Vil du være med å forme morgendagens digitale løsninger innenfor samfunnssikkerhet og beredskap? Er du opptatt av fremtidsrettede løsninger, digitalisering og smidige utviklingsprosesser? Da er du kanskje vår nye kollega!

Arbeidsoppgaver

 • lede og koordinere arbeidet med vedlikehold, utvikling og forvaltning av DSBs egenutviklede IKT-løsninger
 • oppfølging og koordinering av applikasjonsansvarlige på standardapplikasjoner
 • ansvar for løsningsporteføljen og tilhørende løsningsarkitektur
 • oppfølging og etablering av avtaler knyttet til applikasjonsforvaltning og ekstern bistand
 • delta i praktisk og strategisk ledelse av IKT-seksjonen

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • minimum bachelorgrad innenfor relevant område. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • minimum 3 års erfaring innen flere av de overnevnte arbeidsoppgavene
 • minimum 3 års erfaring med en eller flere av følgende:
  • programvareutvikling og vedlikehold
  • leverandøroppfølging
  • anskaffelser og tjenestemodeller innenfor applikasjonsforvaltning

Det er ønskelig med: 

 • erfaring med ledelse av et kompetent og moderne utviklingsmiljø
 • kunnskap om praktisk bruk av skytjenester
 • erfaring med å kontinuerlig ivareta strenge krav til IKT-sikkerhet 

Personlige egenskaper

 • tillitvekkende og trygg
 • helhetstenkende og strategisk
 • systematisk og løsningsorientert
 • gode kommunikasjons - og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • fast stilling som seniorrådgiver (stillingskode 1364). Årslønn fra kr 605.500,- til 741.300,- (ltr 67-77) iht kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. 
 • det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Om seksjonen og stillingen

IKT-seksjonen består av 24 årsverk fordelt på to team (basisteam og løsningsteam). Vi arbeider aktivt med drift og utvikling av DSBs IKT-tjenester og løsninger i nært samarbeid med fagmiljøene. Løsningsteamet består i dag av 11 personer. Smarte og sikre IKT-løsninger og samspillet dem imellom får stadig større betydning for direktoratet. Løsningsteamet har ansvaret for løsningsporteføljen i DSB, vår bruk av nasjonale felleskomponenter, integrasjonsområdet og løsningsarkitektur. Enhetlig løsningsarkitektur og robust forvaltning, vedlikehold og utvikling av løsningsporteføljen er vesentlig for DSB. Vi har en hybrid drifts- og forvaltningsmodell og har en blanding av intern og ekstern produksjon av IKT-tjenester. 

I stillingen vil du aktivt bidra til at DSBs løsningsportefølje understøtter DSBs virksomhet på en effektiv og optimal måte. DSBs egenart tilsier høye krav til sikkerhet og ytelsesnivå, noe vårt drifts- og applikasjonsmiljø bærer preg av. Skytjenester tas mer og mer i bruk og løsningsteamet har en sentral rolle i strategisk og optimal utnyttelse av og tilpassing til en hybrid drifts- og forvaltningsmodell.  

I rollen som løsningsansvarlig IKT vil du få en svært synlig og aktiv rolle i den videre digitaliseringen av DSB. 

Vi ser etter deg som har kompetanse på ett eller flere av områdene våre. Vil du jobbe i moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg? Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt!

Generelle opplysninger

DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.  Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.  


Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Seniorrådgiver

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?