Informasjonssikkerhetsrådgiver


Søknadsfrist: 30.09.2019

Vil du være med og bygge ett av Norges fremste team innen informasjonssikkerhet? 

Politiet er avhengig av gode IT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet - enten det gjelder straffesaker, etterretningsarbeid, grensekontroll, ID-kontroll eller andre politifaglige oppgaver. Politiet skal moderniseres - i stor grad gjennom IT. Rask utvikling av sikre, digitale løsninger er derfor svært viktig for at politiet skal løse samfunnsoppdraget.     
  

Nå leter vi etter informasjonssikkerhetsrådgivere som vil hjelpe oss i dette arbeidet!    

Har du det som skal til for å møte morgendagens trusselbilde innen informasjonssikkerhet? Da vil vi høre fra deg! Vi søker informasjonssikkerhetsrådgivere til vårt team som skal sikre og beskytte IT-tjenester og teknologi, for å opprettholde politiets operative kapasitet. Her har du mulighet til å få et totalbilde innenfor informasjonssikkerhetsdomenet, i tillegg mulighet for å dykke dypt ned i spesialområder av interesse.  


Arbeidsoppgaver
 • Bistå i aktiv forvaltning i styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) gjennom å bidra til at relevant lovverk og standarder inkluderes i rutiner for drift og utvikling.
 • Gjennomføre sikkerhetskontroller og revisjoner av interne og eksterne aktører. Herunder planlegge, gjennomføre og dokumentere funn samt komme med forslag til forbedringstiltak.
 • Være aktiv pådriver for holdningsskapende arbeid.
 • Delta i verdi- og risikovurderinger for informasjonsporteføljen og systemene PIT eier, samt bistå i dette arbeidet der andre deler av politietaten er informasjonseier/behandlingsansvarlig.  
 • Innhente informasjon om trusselbildet for PIT og utarbeide en samlet risikovurdering for virksomheten.
 • Sentral rådgiver innen praktisk anvendelse av sikkerhetsrelatert lovverk, krav og føringer. Herunder politiregisterloven, personopplysningsloven (GDPR), sikkerhetsloven.
 • Forstå, forankre og bruke sikkerhetskrav og brukerbehov praktisk i leveranser.

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning innen informasjonssikkerhet, risikostyring eller internkontroll fra høgskole/universitet på minimum bachelornivå. Formell utdannelse kan kompenseres ved dokumentert relevant erfaring. 
 • Vi er interessert i deg som har erfaring eller kompetanse innen ett eller flere av følgende områder:
  • Kunnskap om gjeldende lovverk, standarder, og god praksis innen sikkerhetsområdet.
  • Gjennomført verdivurdering av informasjon og risikostyring.
  • Forståelse av virksomhetsprosesser innen IT-området i en sikkerhetsmessig kontekst.
  • Dokumentert erfaring innen internkontroll, helst fra teknologidrevne virksomheter.
  • Erfaring fra virksomheter som leverer kritisk infrastruktur er en fordel.       
 • God evne til å kommunisere skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk. 
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig. 

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evner å arbeide strukturert og selvstendig.
 • Analytisk, med et strategisk og helhetlig perspektiv.
 • Evner å prioritere og har god arbeidskapasitet.
 • Service- og løsningsorientert med en praktisk tilnærming.

Vi tilbyr
 • Muligheten til å bidra i politiets viktige samfunnsoppdrag.
 • Et bredt spekter av spennende arbeidsoppgaver.
 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter.
 • Opplæring i bruk av aktuelle verktøy og teknologi.
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden).
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua.
 • Stillingen avlønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 480 000 - 840 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.    
Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Informasjonssikkerhetsrådgiver

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?