Spennende stillinger som jurist i et av Norges beste anskaffelsesmiljøer Direkte til søknad


Søknadsfrist: Utløpt

Skatteetaten har som mål å være ledende på offentlige anskaffelser. Etatens anskaffelser dekker et vidt område og omfatter blant annet leie av lokaler med tilhørende tjenester, administrative varer og tjenester, IKT-anskaffelser og konsulenttjenester. Totalt anskaffer Skatteetaten årlig varer og tjenester for ca. 1,8 mrd. kroner. 

Anskaffelsesstaben har ansvaret for alle anskaffelser i Skatteetaten. Vi har et meget godt fagmiljø med 17 høyt kvalifiserte medarbeidere, hvorav seks jurister. Vår juridiske kapasitet skal styrkes og vi søker etter to dyktige jurister med erfaring fra anskaffelser.
 
Arbeidsoppgaver
 • forretningsjuridisk og anskaffelsesfaglig rådgivning, veiledning og kvalitetssikring
 • planlegging og ledelse av anskaffelsesprosesser
 • leveranse- og leverandøroppfølging og kontraktsforvaltning
 • forhandlinger, klagebehandling og tvistebehandling
 • utviklingsoppgaver innen metodikk, prosesser, rutiner og maler
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • god erfaring med ovennevnte arbeidsoppgaver
 • meget god kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • meget god kunnskap om kontraktsrett, forvaltningsrett og offentleglova
 • erfaring fra større anskaffelser
 • erfaring med standardavtaler (Statens standardavtaler, Dataforeningens avtaler osv.)
 • du har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • du er løsningsorientert
 • har evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • du har gode samarbeidsegenskaper og tilegner deg og deler ny kompetanse
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
 
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 667 300 – kr 880 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.
   
Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 • Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.


Direkte til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!
Stillingstittel: Jurister anskaffelser

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

 

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

© 2018 Capus AS

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?