Spennende stillinger som jurist i et av Norges beste anskaffelsesmiljøer


Søknadsfrist: Utløpt

Skatteetaten har som mål å være ledende på offentlige anskaffelser. Etatens anskaffelser dekker et vidt område og omfatter blant annet leie av lokaler med tilhørende tjenester, administrative varer og tjenester, IKT-anskaffelser og konsulenttjenester. Totalt anskaffer Skatteetaten årlig varer og tjenester for ca. 1,8 mrd. kroner. 

Anskaffelsesstaben har ansvaret for alle anskaffelser i Skatteetaten. Vi har et meget godt fagmiljø med 17 høyt kvalifiserte medarbeidere, hvorav seks jurister. Vår juridiske kapasitet skal styrkes og vi søker etter to dyktige jurister med erfaring fra anskaffelser.
 
Arbeidsoppgaver
 • forretningsjuridisk og anskaffelsesfaglig rådgivning, veiledning og kvalitetssikring
 • planlegging og ledelse av anskaffelsesprosesser
 • leveranse- og leverandøroppfølging og kontraktsforvaltning
 • forhandlinger, klagebehandling og tvistebehandling
 • utviklingsoppgaver innen metodikk, prosesser, rutiner og maler
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • god erfaring med ovennevnte arbeidsoppgaver
 • meget god kunnskap om lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • meget god kunnskap om kontraktsrett, forvaltningsrett og offentleglova
 • erfaring fra større anskaffelser
 • erfaring med standardavtaler (Statens standardavtaler, Dataforeningens avtaler osv.)
 • du har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • du er løsningsorientert
 • har evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • du har gode samarbeidsegenskaper og tilegner deg og deler ny kompetanse
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
 
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 667 300 – kr 880 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første 6 månedene regnes som prøvetid.
   
Generelt:
Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 • Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Jurister anskaffelser

Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?