Adra Software AS søker Product Manager


Søknadsfrist: Utløpt

Har du god økonomisk forståelse og en genuin interesse for ny teknologi? Som markedsledende leverandør av avstemmings- og periodeavslutningløsninger opplever Adra stadig vekst. Selskapet skal nå utvide avdelingen for Product Management. Som Product Manager vil du ha en sentral rolle i selskapet og være bindeleddet mellom markedet og utviklingsavdelingen.  

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvarlig for den kommersielle videreutviklingen av selskapets produkter og løsninger  

 • Være godt orientert om markedsbehov, og være en aktiv pådriver internt for utvikling av løsningene for å møte disse behovene 

 • Spille en sentral rolle i utarbeidelse av markedsstrategier- og planer 

 • Delta i kartleggingsprosesser og utviklingsprosjekter knyttet til selskapets løsninger og produkter 

 • Ansvar for deler av det faglige innholdet i selskapets presentasjon av løsningene i ulike kanaler, herunder innhold på web, presentasjoner, seminarer og øvrige artikler 

 • Delta på arrangementer og seminarer  

 • Ansvar for noen partnere og allianser 

 

Ønsket kompetanse og erfaring: 

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå 

 • Forståelse for og erfaring med regnskapsprosesser. Du har gjerne kompetanse på internkontroll, avstemming og dokumentasjon av balansen 

 • God teknisk innsikt. Genuin interesse for ny teknologi kan kompensere for formell teknisk utdanning 

 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  

 

Personlige egenskaper: 

 • Nysgjerrig, fremoverlent og offensiv i din tilnærming til å skape resultater 

 • God kommersiell og økonomisk forståelse 

 • Utadvendt relasjonsbygger som kommunisere godt med de rundt deg 

 

Hvorfor velge å jobbe hos Adra? 

Hos Adra vil du bli en del av et spennende og lønnsomt selskap i vekst. Du vil få muligheten til å være med på utviklingen av løsninger innenfor et nytt og spennende område med bruk av ny teknologi. Du vil jobbe sammen med engasjerte og kunnskapsrike kolleger i trivelige lokaler sentralt i Oslo. 

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved Partner Arne Loktu (91 13 14 14) eller Researcher Vivi Bull Svarva (99 00 16 70). For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk her". Du skal da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp søknad og CV. 
  
Søknadsfrist: Snarest


Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Product Manager

Adra er et akronym for administrativ rasjonalisering og selskapet har siden 1989 utviklet løsninger som moderniserer og forbedrer arbeidsflyten i økonomiavdelingen. Selskapet er en markedsledende leverandør av programvare for avstemmings- og periodeavslutningsløsninger med over 3 000 kunder i Europa. Adra har sitt hovedkontor i Oslo, og har i dag etablert datterselskaper i Sverige, Danmark og Storbritannia. Selskapet lager løsninger innenfor området EFCA (Enhanced Financial Control and Automation) og leverer bransjeledende produkter av høy kvalitet.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?