HR-leder Asplan Viak Direkte til søknad


Søknadsfrist: Utløpt

Vi søker en engasjert, uredd og handlingsorientert HR-leder med sterk interesse for fagområdet. Du vil ha det overordnede ansvaret for å lede og utvikle selskapets HR-funksjon og -strategi, og bidra til å videreutvikle Asplan Viak. Stillingen inngår i utvidet ledergruppe og rapporterer til direktør for Virksomhetsutvikling.

Vi ser etter deg med høy gjennomføringsevne og operasjonell HR-erfaring på ledernivå. Du er opptatt av å bygge varige relasjoner på tvers av organisasjonen, identifiserer deg med Asplan Viaks verdier og kan være en kulturbærer for virksomheten.

Arbeidsoppgaver:
 • Ansvaret for selskapets HR-strategi
 • Overordnet ansvar for selskapets kompetanseutviklingsstrategi, herunder implementering av utviklingstiltak og nedfelte strategier
 • Ansvar for å sikre kvalitativ god lederutvikling
 • Forvalter av selskapets personaladministrative systemer og løsninger
 • Aktiv støttespiller for ledere på ulike nivå i selskapet
 • Sikre støtte og kvalitetssikring av rekrutteringsprosesser
 • Forvalter av prosessene knyttet til medarbeidersamtaler og -undersøkelser

Den ideelle kandidaten:
 • Erfaring fra tilsvarende oppgaver på ledernivå i en kompetansebedrift
 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole
 • God kjennskap til arbeidsrettslige problemstillinger 
 • Fokus på å utvikle mennesker, øke kompetansen og skape en god kultur
 • Evnen til å jobbe i spennet mellom det strategiske og operative
 • Utmerket evne til relasjonsbygging og evnen til å ha dialog på alle nivåer i virksomheten
 • Erfaring med kunnskapsbaserte undersøkelser og analyse

Vi tilbyr:
 • En spennende stilling i et stort, tverrfaglig og fremtidsrettet selskap
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
   
For nærmere dialog rundt rollen er du velkommen til å kontakte Capus ved Partner Grete Andersen på tlf. 91 13 70 05 eller Researcher Ingrid Syrstadeng på tlf. 48 06 33 77.
Søknadsfrist: Utløpt

Direkte til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!
Stillingstittel: HR-leder

Asplan Viak er et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet tilbyr tverrfaglig rådgivning og analyser for offentlig og privat virksomhet. Asplan Viak AS eies av Stiftelsen Asplan og har ca. 1000 ansatte ved 30 kontorer i Norge. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vi former samfunnet og ser mennesket.

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

 

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

© 2018 Capus AS

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?