Spesialkonsulent / Prosjektleder digitalisering Direkte til søknad


Søknadsfrist: Utløpt

Vi søker en ny medarbeider i vår avdeling kvalitet og fag som i hovedsak skal jobbe med digitalisering og å ta i bruk digitale løsninger innen nye områder. Du vil inngå i et team i avdelingen som skal jobbe med digitalisering, og vil få ansvar for å lede arbeidet i dette teamet. 
 
Vi ser etter deg som er engasjert og nytenkende, og som kan være en pådriver for digitalisering og tjenesteinnovasjon i våre langtidshjem og helsehus.
 
Arbeidsoppgaver
 • Prosjektledelse og delprosjektledelse i ulike digitaliserings- og velferdsteknologiprosjekter
 • Faglig ledelse og koordinering av Sykehjemsetatens digitaliseringsteam
 • Ansvarlig for endrings- og avviksstyring på planlagte og pågående tiltak i digitaliseringsprosjekter
 • Bidra i videreutvikling av risiko-, kvalitets-, og rapporteringsstruktur for prosjekter
 • Sekretariat for SYE sitt digitaliseringsråd
 • Pådriver i prosessen med utarbeidelse og revisjon av Sykehjemsetatens digitaliseringsstrategi
 • Etatens talsperson internt og eksternt innen digitaliserings- og velferdsteknologi
 • Delta på stands og konferanser
 • Bidra i øvrige prosjekter etter behov og kapasitet

Kvalifikasjoner
 • Relevant høgskoleutdanning, bachelor / master
 • Erfaring og/eller videreutdanning innen prosjektledelse og innovasjonsarbeid
 • Erfaring fra prosjektledelse i prosjekter innenfor offentlig sektor, gjerne i innovasjons- og digitaliseringsprosjekter
 • Sertifisering i prosjektledelse er en fordel
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser vil være en fordel
 • Kunnskap om offentlige styringsstrukturer er en fordel

Utdanningsnivå
 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Strukturert, analytisk og glad i å dokumentere og systematisere
 • Fleksibilitet og evne til å sette tanker og ideer ut i handling
 • Samarbeidsorientert og resultatorientert med stor gjennomføringskapasitet
 • Engasjert og selvstendig
 • Lagspiller som vektlegger samarbeid og dialog
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid
 • Sentralt beliggende kontorer i Oslo sentrum


Direkte til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!
Stillingstittel: Spesialkonsulent / Prosjektleder digitalisering

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver? Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 12000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget. Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi ser frem til å høre fra deg. Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

 

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

© 2018 Capus AS

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?