Innkjøpskoordinator - Entra ASA Direkte til søknad


Søknadsfrist: Tirsdag 12. Desember 2017


Entra søker en innkjøpskoordinator til innkjøpsteamet i Oslo. Selskapets anskaffelser dekker et vidt område og består av innkjøp av varer & tjenester til Prosjektutvikling, Drift og vedlikehold, og Administrasjonen. Totalt anskaffer Entra ASA årlig varer og tjenester for ca. 2,3 mrd. kroner.
 
Hovedarbeidsoppgaver:
 • Bidra i innkjøpsavdelingens operative og strategiske oppgaver, herunder støtte arbeidet med utarbeidelse av maler og verktøy, kompetansebygging og sikre etterlevelse av rutiner
 • Kommersiell ansvarlig for definert innkjøpskategori., fortrinnsvis innen bygg & anlegg eller fasilitetstjenester (Soft FM).
 • Bidra med å utvikle analyser, innkjøpsplaner og implementere disse sammen med kategoriansvarlig
 • Konkurranseutsette, forhandle og implementere rammeavtaler og være ansvarlig for leverandørkommunikasjon
 • Bistå organisasjonen med rådgivning og gjennomføre strategisk innkjøp i samarbeid med linjen
 • Sikre ivaretagelse av Entras verdikjede i innkjøpsarbeid/aktiviteter og satsing på «Samfunnsansvarlige innkjøp»
 • Være den sentrale faglige ressursen mht. innkjøpssystemer internt i innkjøpsavdelingen
 • Bistå i utvikling og implementering av beste praksis vedr. arbeidsprosesser, rutiner og dokumenter i relasjon til innkjøpssystem  
 • Bidra til videreutvikling av innkjøpsfunksjonen gjennom identifisering av effektiviserings- og forbedringsmuligheter
 • Bistå organisasjonen med å øke deres kompetanse innenfor innkjøp
 
Kvalifikasjoner
 • Erfaring fra operativt innkjøpsarbeid samt leverandøroppfølging
 • God forhandlingskompetanse og kontraktforståelse
 • God kompetanse og praktisk erfaring relatert til innkjøpkontrakter
 • Teknisk og/eller økonomisk/juridisk utdannelse
 • Minimum 3 års erfaring innen innkjøpsfaget
 • God kommersiell forståelse og resultatorientert
 • Erfaring fra drift, vedlikehold, prosjekt eller fasilitetstjenester innenfor eiendom er en fordel
 • Kunnskap og erfaring i bruk av IT-systemer knyttet til innkjøpsprosesser, herunder ERP, Procure to pay etc. 

Personlige egenskaper:
 • Helhetlig og kommersielt perspektiv på innkjøpsfunksjonen
 • Proaktiv og løsningsorientert
 • Evne til å arbeide selvstendig, samt fungere godt i team
 • Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Sterke forhandlingsevner og gode analytiske egenskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Solid etisk plattform og høy personlig integritet
 • Må kunne indentifisere seg med og etterleve Entras verdier
 
Entra tilbyr:
 • Inkluderende kollegaer i et sterkt faglig miljø, med mulighet for kompetanseheving i et fremtidsrettet selskap som er miljøledende og best på kundeopplevd kvalitet
 • Entra er sertifisert i henhold til Great Place to Work’s globale standard for en god arbeidsplass
 • Sosialt miljø med muligheter for trening, turer og andre aktiviteter
 • I tillegg til konkurransedyktig lønn har Entra gode betingelser i form av resultatlønn, aksjesparingsprogram, pensjonsordning og forsikringer
 • Flotte innbydende lokaler sentralt ved Oslo S 
 
For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus AS ved Partner Kristian Lennertzen på 91 61 60 73 eller Researcher Nathalie Smulders på 47 08 38 41. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk ". Du må da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp søknad og CV. 

Søknadsfrist: Tirsdag 12. Desember 2017

Direkte til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

Nathalie Smulders

Research ManagerStillingstittel: Innkjøpskoordinator

Entra ASA er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Forretningsideen er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapet eier og forvalter cirka 1,2 millioner kvadratmeter, fordelt på 84 bygg. Markedsverdien av eiendomsporteføljen er på ca. 38 milliarder kroner. Entra ASA ble børsnotert høsten 2014. For mer informasjon, se www.entra.no.

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

 

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

© 2018 Capus AS

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?