CFO - WaterCircles Forsikring ASA Direkte til søknad


Søknadsfrist: Tirsdag 12. Desember

For å ta selskapet videre på denne reisen vil WaterCircles Forsikring styrke økonomi og compliance avdelingen med en erfaren CFO. Konsernet har i dag en funksjonell organisasjon i Norge, Sverige og Danmark. WtC søker nå en CFO som skal være ansvarlig for konsernets økonomi og finansoppgaver, samt driftsansvarlig for økonomifunksjonen i Norge. Regnskapsfunksjonen er outsourcet.
 
 
CFO ansvarsområder:
 • Budsjettprosesser og budsjettering, inklusive solvensberegninger og likviditetsbudsjett
 • Utarbeidelser av prognoser for drift og solvens/kapital
 • Drifts- og salgsrapportering
 • Driftsoppfølging, herunder business reviews av land og funksjoner
 • Årsregnskap og årsavslutning
 • Regnskapsfunksjonen (outsourced), samt sammenstilling av månedsregnskap og kvartalsregnskap
 • Oppfølging av lønnsinnberetning og beregning (outsourced)
 • Ansvarlig for økonomiske analyser
 • Lede strategiprosesser
 • Aksjonærkontakt og finansiering
 • Finansforvaltning i henhold til selskapets investeringspolicy
 • Personalansvar og oppfølgning compliance og risikostyring
 • Ansvarlig for forsikringsreserveberegninger og kontroll
 • Ansvarlig for aktuarkontrakt og oppfølgning
 • Ansvar for konsernets IKT funksjon
 
Kvalifikasjoner
 • Ledererfaring fra økonomifunksjon
 • Bred forsikringsbakgrunn, med erfaring fra skadeforsikring
 • God erfaring med prognosearbeid og solvensberegninger
 • Erfaring med aksjonærinformasjon, kapitalmarkedet og kapitalinnhenting
 • God overordnet kjennskap til kontrolleroppgaver, kontanthåndtering og fondsforvaltning
 • Overordnet erfaring fra årsoppgjør og årsregnskap
 • Erfaring med styrearbeid
 • Dokumenterte resultater
 
Personlige egenskaper
Den ideelle kandidaten er ambisiøs, analytisk og kommersiell med en sterk lyst til å skape resultater. For å lykkes i stillingen, må du like å ta ansvar, være tydelig og kunne drive egne prosesser. Det vektlegges at du har kommuniserer godt på tvers av roller i organisasjonen og at du samarbeider godt med andre, samtidig som du evner å utfordre i situasjoner der det er nødvendig. Videre er du robust, har stor arbeidskapasitet og trives med høyt tempo og høye krav.
 
Søknadsfrist: Tirsdag 12. Desember 2017
 
For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus AS ved Partner Kristian Lennertzen på 91 61 60 73 eller Researcher Nathalie Smulders på 47 08 38 41. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk ". Du må da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp søknad og CV. 
 

Direkte til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

Nathalie Smulders

Research ManagerStillingstittel: CFO

WaterCircles Forsikring ASA leverer skadeforsikringer til privatmarkedet og små- og mellomstore bedrifter i Skandinavia. Siden starten i 2010 har selskapet vokst hurtig til ca 350 millioner i premievolum. WtC har egenkapital på 300MNOK. Selskapet har fått over 50.000 gode kunder i Norge, Sverige og Danmark på få år. WaterCircles skal aldri bli en gigant, vi fokuserer på privatkunder og bedriftskunder som tar vare på eiendelen sine og som vi kommer i kontakt med via selektiv distribusjon. Våre kunder får trygghet i forsikringsforholdet gjennom felleskapet med andre, gode kunder. WaterCircles forsikring markedsfører sine produkter gjennom merkenavnene Winterbergh, WaterCircles, og Safetown. For mer informasjon se http://www.watercircles.no/

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

 

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

© 2018 Capus AS

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?