Omsorgsbygg søker driftsansvarlige


Søknadsfrist: Utløpt

Bli med å utvikle byen - til det beste for våre innbyggere! 

Omsorgsbygg Oslo KF står foran store og viktige utbygginger i årene som kommer, knyttet til bygging av en rekke nye barnehager og sykehjem, omsorgsboliger og ikke minst ny hovedbrannstasjon på Bryn og ny storbylegevakt på Aker. Dette medfører økt behov for ressurser til ledergruppen i Utbyggingsavdelingen, og vi søker nå etter to assisterende utbyggingsdirektører. Stillingene vil få overordnet ansvar for oppfølging og fagledelse av hver sin portefølje av prosjekter. Prosjektporteføljene som disse to stillingene får ansvar for vil i utgangspunktet bestå av henholdsvis barnehager og helsebygg (sykehjem og omsorgsboliger). Porteføljene vil tilpasses søkernes kompetanse og erfaring i tillegg til foretakets løpende behov. 

Utbyggingsavdelingen består av rundt 25 fast ansatte medarbeidere, herunder prosjektledere, prosjektøkonomer, SHA-rådgivere, fagansvarlig bygg, teknisk koordinator og administrativt personale. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av prosjekter i forprosjekt og utbyggingsfase. Prosjektgjennomføringen skjer i henhold til Oslo kommunes investeringsregime, og i tråd med Omsorgsbygg sin egen prosjektmodell. 

Assisterende utbyggingsdirektører rapporterer til utbyggingsdirektør, og vil få overordnet ansvar for egen portefølje av prosjekter og fagansvar knyttet til denne porteføljen. 

Søkere bes laste opp relevante vedlegg (attester, vitnemål m.m). Kun elektroniske søknader blir vurdert.

Arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for oppfølging av prosjekter i tildelt portefølje, herunder oppfølging av prosjektledere, koordinering av rapportering og deltagelse i eierstyringsmøter og rapporteringsmøter internt og eksternt.
 • Overordnet fagansvar innenfor tildelt portefølje, herunder ansvar for erfaringsoverføring innenfor egen portefølje og på tvers av porteføljer der dette er hensiktsmessig.
 • Sikre enhetlig og profesjonell prosjektgjennomføring i porteføljen.
 • Kvalitetssikre avdelingens arbeid innen porteføljen, samt utfordre og støtte prosjektlederne i prosjektfaglige spørsmål.
 • Være stedfortreder for utbyggingsdirektør ved behov, og delta i Omsorgsbygg sin utvidede ledergruppe.
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Prosjektledererfaring fra byggeprosjekter og gode lederegenskaper
 • Erfaring fra prosjektstyring, porteføljestyring og usikkerhetsstyring
 • Kjennskap til, og erfaring med bygging av barnehager og/eller helsebygg er en fordel
Personlige egenskaper
 • Resultat- og serviceorientert, initiativrik og strukturert
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag og etiske regler
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling gjennom vårt interne opplæringsprogram
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning, 37,5 timer pr.uke
 • Lønnstrinn: 64-72 (kr 828 300 - 968 300)
 
 

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Driftsansvarlig

Bygg spiller en sentral rolle i menneskers liv og har en stor påvirkning på miljøet. Forvaltningen av den kommunale bygningsmassen er derfor en viktig samfunnsoppgave. Omsorgsbygg Oslo KF er blant Norges største eiendomsforvaltere med nesten 850 000 m2 eiendom. Foretaket forvalter en variert og krevende eiendomsportefølje, som består av barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, rusinstitusjoner, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Vi har 180 medarbeidere som dekker et bredt kompetansefelt innen eiendom. Omsorgsbygg skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Omsorgsbyggs visjon er: "Bedre bygg, bedre liv" Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

Profilbilde: Erling Lampe

Erling Lampe

Seniorrådgiver

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?