HR-direktør Direkte til søknad


Søknadsfrist: Utløpt

Vi søker erfaren og engasjert HR-direktør til en organisasjon med viktige samfunnsmessige oppgaver. Du vil være med på å forme og utvikle et moderne direktorat.
 
Direktoratet for e-helse ble etablert 1. januar 2016, og HR-enheten er under utvikling. HR og lønn er organisert som en seksjon i administrasjonen. Vi søker deg som har stort engasjement for HR-området, har relevant ledererfaring og trives med å jobbe med strategisk HR i en endringsorientert prosjektorganisasjon. Du er opptatt av å forvalte og videreutvikle organisasjonens viktigste ressurs i en kunnskapsvirksomhet – medarbeidernes kompetanse, for at organisasjonen skal være rustet til å løse store utfordringer for samfunnet nå og i fremtiden.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver
HR-avdelingen tilrettelegger for og støtter ledere i rekruttering, arbeidsrett, HMS-arbeid, organisasjonsutvikling, medbestemmelse, lønnsforhandlinger, kompetanse- og lederutvikling mv. I tillegg jobber vi med løpende personalforvaltningssaker og lønnsrelaterte oppgaver. Som HR-direktør vil du bidra til en god og enhetlig arbeidsgiverpolitikk som støtter direktoratets visjon og verdier. Vi jobber etter verdiene handlekraftig, ansvarlig, tydelig og tett på. Du vil ha fag- og personalansvar for syv personer, samt budsjett og resultatansvar. Sentrale oppgaver vil være å:
 • lede, inspirere og videreutvikle HR-avdelingen
 • bistå lederne med å tiltrekke, utvikle og beholde kompetente medarbeidere i organisasjonen
 • utvikle og implementere direktoratets HR-strategi
 • bidra til utvikling og implementering av direktoratets personalpolitikk og strategiske HR-arbeid
 • bidra til å bygge en felles organisasjonskultur
 • samhandle med arbeidstakerorganisasjonene

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 
Du må ha
 • relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå (minimum bachelornivå), fortrinnsvis innen HR, juss eller administrasjon/organisasjon/ledelse
 • relevant ledererfaring med fag-, personal- og budsjettansvar
 • erfaring med organisasjonsutvikling og endringsledelse
 • god kunnskap om lov- og avtaleverket innen personalområdet og arbeidsrettslige problemstillinger
 • evne til å uttrykke deg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • gode IT-kunnskaper
   
Lang og svært relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om utdannelse.
 
For å lykkes som HR-direktør hos oss er det avgjørende at du evner å arbeide med strategisk HR. Vi søker en tydelig og trygg leder som tar initiativ, er løsningsorientert, er handlekraftig og har god gjennomføringsevne. Du motiverer og skaper gode resultater gjennom og sammen med andre. Videre kommuniserer og samarbeider du godt med mennesker i ulike roller og på ulike nivåer. Du må like å jobbe på en hektisk arbeidsplass der oppgavene er mange.
 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 
Vi tilbyr
 • lønn som seksjonssjef (stillingskode 1211) med årslønn kr 910 900 - 1 011 400, avhengig av søkerens kvalifikasjoner 
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo
   
Stillingen er fast.

Mangfold i Direktoratet for e-helse
Medarbeiderne i Direktoratet for e-helse skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.
 
Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.
 
Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med rekrutteringsbyrå Capus ved Grete Andersen på mobiltelefon 911 37 005 eller fungerende HR-sjef Bente-Cathrine Hannestad på mobiltelefon 993 50 096. Oppgi utlysningsnummer EH-32/2017 hvis du kontakter oss.
 
Søk elektronisk
Registrer søknaden din på ehelse.no. Søknadsfrist: Utløpt


Direkte til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!
Stillingstittel: HR-direktør

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

 

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

© 2018 Capus AS

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?