Engasjert og tydelig leder for IT-enheten Direkte til søknad


Søknadsfrist: Utløpt

Ønsker du å bruke din profesjonelle kompetanse og ditt engasjement til å bidra til videreutviklingen av en av verdens største internasjonale humanitære organisasjoner? Røde Kors søker en engasjerende, tydelig og strukturert leder til å bygge opp sin IT-enhet. Du får en unik mulighet til å engasjere ditt team, være en rådgiver internt, styre enhetens virksomhet og gjennomføre strategiske og operative leveranser.

Ansvarsområder:
 • IKT-styring: Sikre gode interne- og eksterne samarbeidsprosesser
 • Forvaltning: Ivareta IKT-arkitektur/infrastruktur, drift, utvikling og forvaltning av hele IKT-porteføljen
 • Leverandørstyring: Etablere en sourcing-strategi og forbedre strategisk og operasjonell styring av leverandører
 • Sikkerhet: Definere regler for IKT-sikkerhet, informasjonssikkerhet og personvern og følge opp etterlevelsen av disse
 • IT-utvikling og digitalisering: Utvikle og tilpasse applikasjoner og verktøy for økt effektivisering, endring og kvalitet, samt reduserte kostnader
 • Brukerstøtte: Levere et felles helpdesk-senter (outsourcet) for brukerstøtte og feilmeldinger og et for frivillige, samt gi teknisk 2.linjesupport til systemeiere 

Ønsket kandidatprofil:
 • Relevant høyere utdanning på masternivå
 • Leder- og prosjektledererfaring fra tilsvarende rolle og solid kompetanse innen enhetens ansvarsområder
 • Kommuniserer tydelig og effektivt
 • Evner å lede medarbeidere på en måte som skaper resultater og utvikling
 • Samarbeidsvillig, relasjonsbyggende, tillitsskapende og engasjerende
 • Organisasjonsforståelse og gjennomføringsevne 

Vi ser frem til å lese din søknad og CV! Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner, Capus, ved Jonas (93 24 21 33) dersom du har spørsmål til stillingen.

Direkte til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!
Stillingstittel: IT-sjef

Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Røde Kors i Norge har ca. 50.000 frivillige over hele landet som jobber for et varmere samfunn. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne. Vår IT-enhet er ansvarlig for drift, utvikling og forvaltning av IKT-applikasjoner og IKT-infrastruktur, samt forvaltning av IKT-arkitekturen og bestilling og oppfølging av eksterne leverandører. I tillegg gir enheten teknisk brukerstøtte til ansatte og frivillige, og deltar på prosjekter som involverer teknisk utvikling og gjennomfører IKT-anskaffelser. Les mer: www.redcross.no

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

 

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

© 2018 Capus AS

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?