IT Solutions Manager


Søknadsfrist: Snarest

Nemko AS tilbyr testing-, inspeksjon- og sertifiseringstjenester for ulike produkter og systemer på verdensbasis. Nemko er en global, kompleks og lean organisasjon med kort og fleksibel vei til beslutninger, og er representert i 12 land.

For å styrke vår Group IT-avdeling søker Nemko nå en IT Solution Manager. Du vil i denne rollen jobbe på tvers av organisasjonen bl.a. mot salg og marked, tjenesteleveransene, økonomi og HR og du må derfor evne å kommunisere godt med alle nivåer i Nemko.

Stillingen rapporterer til Vice President Group IT.
 
Ansvarsområder:
 • Ansvarlig for forretningens IT-løsninger innenfor stillingens definerte ansvarsområde
 • Kost-kontroll og investeringsplanlegging for IT service og prosjekter
 • Ansvarlig for at alle systemer/løsninger og prosedyrer er godt dokumenterte
 • Fungere som rådgiver for operasjonelle spørsmål og endringsprosjekter
 • 3. linje support, kontakt og oppfølging av leverandører
 • Vedlikehold av applikasjoner, herunder bidra i prioritering av og implementering av nye applikasjoner
 • Lisens- og kontraktsledelse
 • Overvåke servicelevering fra eksterne tjenesteleverandører
 • Lede eller delta i utviklings- og implementeringsprosjekter 
Kvalifikasjoner:
 • Minimum en Bachelorgrad innenfor relevant fagområde
 • Minimum 3 års erfaring fra lignende rolle
 • Prosjektledererfaring og erfaring med endringsledelse
 • Erfaring med implementering av nye systemer/applikasjoner
 • Erfaring fra applikasjonsledelse
 • Trives med teamwork
 • Gode muntlige og skriftlige egenskaper i norsk og engelsk 
Personlige egenskaper:
 • Systematisk og strukturert tilnærmingsmåte
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Løsningsorientert 
Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte partner i Capus Arne H. Underdal-Loktu på tlf 91 13 14 14/e-post al@capus.no eller researcher Anette Cathrine Hafstad Øgaard på tlf 90 59 49 57/e-post aho@capus.no. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk her". Du skal da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp CV og søknad.
Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

IT Solutions Manager

Bedrifter rundt hele verden stoler på Nemko (Norges Elektriske Materiellkontroll) for evaluering av deres produkter, systemer, installasjoner og personell mot krav i relevante standarder og regelverk. Siden 1933 har Nemko sikret at våre kunder tilfredsstiller de ulike krav over hele verden. Våre tjenester inkluderer pre-compliance, internasjonal sertifisering, produkt- og systemsertifisering samt produkttesting. Gjennom våre kontorer, laboratorier og nettverk av partnere i Asia, Nord-Amerika, Midtøsten og Afrika er vi i stand til å betjene våre kunder pålitelig og effektivt. Vi tilbyr lokal tilstedeværelse kombinert med global kunnskap. One world – our approval.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?