Er du Omsorgsbyggs nye fagansvarlige for bygg?


Søknadsfrist: UTLØPT

Bli med å utvikle byen - til det beste for våre innbyggere!

Omsorgsbygg Oslo KF står foran store og viktige utbygginger i årene som kommer, knyttet til bygging av en rekke nye barnehager og sykehjem, omsorgsboliger og ikke minst ny hovedbrannstasjon på Bryn og ny storbylegevakt på Aker. Dette medfører økt behov for ressurser i Utbyggingsavdelingen vår, og vi søker nå etter en fagansvarlig for bygg. Stillingen vil inneha fagansvaret og være en ressurs og rådgiver for foretaket i byggfaglige spørsmål og for prosjektgjennomføring i tråd med Oslo kommunes investeringsregime og Omsorgsbygg sin prosjektmodell. 

Utbyggingsavdelingen består av rundt 25 fast ansatte medarbeidere, herunder prosjektledere, prosjektøkonomer, SHA-rådgivere, teknisk koordinator og administrativt personale. Avdelingen har ansvar for gjennomføring av prosjekter i forprosjekt og utbyggingsfase. Avdelingen ledes av utbyggingsdirektør og to assisterende utbyggingsdirektører. 

Omsorgsbygg skal i tiden fremover øke fokuset på digitale byggeprosesser og vil fortsatt ha stort fokus på miljøvennlige byggeprosesser. Fagansvarlig bygg vil få ansvar for å være en pådriver for dette arbeidet, og for å videreutvikle foretakets KS-system knyttet til prosjektgjennomføring. Videre skal fagansvarlig bygg være en rådgiver og faglig støtte for interne og eksterne prosjektledere, byggeledere og andre i foretaket som har behov for råd innen byggfaget. 

Omsorgsbygg benytter Webcruiter som elektronisk rekrutteringsløsning. Søknad/CV registreres der, og relevante attester og vitnemål bes lastes opp.

Arbeidsoppgaver
 • Inneha fagansvaret og være en rådgiver for foretaket i byggfaglige spørsmål
 • Støtte og veilede interne og eksterne prosjektledere og byggeledere i prosjektgjennomføringen
 • Være en ressurs og pådriver i arbeidet med digitale byggeprosesser og miljøvennlige byggeprosesser
 • Være en pådriver for videreutvikling av foretakets KS-system, herunder maler, prosedyrer og sjekklister for organisering og planlegging av prosjektgjennomføring
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Bred og relevant erfaring fra byggebransjen og prosjektgjennomføring
 • Erfaring fra digitale byggeprosesser og kjennskap til BREEAM er en fordel
 • Erfaring med kvalitetssystemer er en fordel
Personlige egenskaper
 • Strukturert, initiativrik, resultat- og serviceorientert
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag og etiske regler
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Arbeidsplassen preges av høy kompetanse, høyt tempo, humor og mangfold
 • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling gjennom vårt interne opplæringsprogram
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning, 37,5 t pr uke
 • Lønnstrinn: 55-63 (kr 693 200 - 813 500)

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Fagansvarlig bygg

Bygg spiller en sentral rolle i menneskers liv og har en stor påvirkning på miljøet. Forvaltningen av den kommunale bygningsmassen er derfor en viktig samfunnsoppgave. Omsorgsbygg Oslo KF er blant Norges største eiendomsforvaltere med ca 850 000 m2 eiendom. Foretaket forvalter en variert og kompleks eiendomsportefølje, som består av barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, rusinstitusjoner, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Vi har ca 200 medarbeidere som dekker et bredt kompetansefelt innen eiendom. Omsorgsbygg skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og vil i årene fremover satse på digitale byggeprosesser. Omsorgsbyggs visjon er: "Bedre bygg, bedre liv" Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle bli varslet om før offentliggjøring.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

Profilbilde: Erling Lampe

Erling Lampe

Seniorrådgiver

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?