Omsorgsbygg Oslo KF søkere driftsteknikere


Søknadsfrist: Utløpt

Er du vår nye driftstekniker?

Omsorgsbygg Oslo KF er en av Norges største eiendomsforvaltere. Med bakgrunn i økt aktivitet, søker vi inntil 6 driftsteknikere til vår eiendomsavdeling.

Eiendomsavdelingen representerer kjernevirksomheten til Omsorgsbygg og forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler en stor eiendomsportefølje. Omsorgsbygg eier barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Foretaket har høye ambisjoner innen energi og miljø og deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter. 

Som driftstekniker i Omsorgsbygg vil du få ansvar for en tildelt eiendomsportefølje der hovedoppgavene består i å vurdere bygg, uteområder og tekniske anlegg, samt registrere og følge opp avvik i foretakets fagsystemer. 
Vi søker deg med bred erfaring fra drift av bygg og eiendommer. Du trives med å ha utstrakt kundekontakt i en travel og utfordrende arbeidshverdag, med både planlagte og akutte oppgaver. 

Omsorgsbyggs visjon er: "Bedre bygg, bedre liv."

Omsorgsbygg benytter Webcruiter som elektronisk rekrutteringsløsning. Søknad/CV skal registreres der, og relevante attester og vitnemål bes lastes opp.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i henhold til gjeldende driftsinstruks for eiendommene
 • Overvåking av sentral driftskontroll(SD) og energioppfølgingssystem(EOS)
 • Kontroll- og dokumentasjonsoppgaver, samt mindre reparasjoner
 • Reparasjoner gjennomføres enten ved egen utførelse eller gjennom avrop på relevante rammeavtaler
 • Avvikshåndtering i foretakets fagsystemer
 • Oppfølging av drifts- og serviceavtaler
 • Ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) innenfor eget ansvarsområde
Kvalifikasjoner
 • Relevant fagbrev- for eksempel innenfor byggdrifterfaget
 • Relevant kompetanse/erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • Svært god IKT-kompetanse, erfaring fra drift av bygg med omfattende tekniske anlegg og sentral driftskontroll er en fordel
 • Grunnleggende prosessforståelse for varme- og ventilasjonsanlegg med tilhørende maskiner og utstyr
 • Erfaring fra IKT-baserte fagsystemer innenfor FDV er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort minimum klasse B
 • Gyldig politiattest jfr. Barnehageloven §19. Attest skal leveres før evt. ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.
Egenskaper
 • Strukturert, serviceinnstilt, selvstendig og ansvarsfull
 • Fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Ønske og interesse for å tilegne seg ny kunnskap
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag
Vi tilbyr
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Arbeidsplassen preges av høy kompetanse, høyt tempo, humor og mangfold
 • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling
 • Fleksitidsordning, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønnstrinn: 20-34, (kr. 389.050-471.300)

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Driftsteknikere

Bygg spiller en sentral rolle i menneskers liv og har en stor påvirkning på miljøet. Forvaltningen av den kommunale bygningsmassen er derfor en viktig samfunnsoppgave. Omsorgsbygg Oslo KF er blant Norges største eiendomsforvaltere med ca 850 000 m2 eiendom. Foretaket forvalter en variert og kompleks eiendomsportefølje, som består av barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, rusinstitusjoner, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Vi har ca 200 medarbeidere som dekker et bredt kompetansefelt innen eiendom. Omsorgsbygg skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og vil i årene fremover satse på digitale byggeprosesser. Omsorgsbyggs visjon er: "Bedre bygg, bedre liv" Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle bli varslet om før offentliggjøring.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

Profilbilde: Erling Lampe

Erling Lampe

Seniorrådgiver

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?