Vil du være med å utvikle de digitale flatene til et av Europas ledende bibliotek?


Søknadsfrist: Snarest

Deichman har en omfattende IKT- portefølje, og den vil vokse kraftig frem mot det nye hovedbiblioteket. I den forbindelse har Oslo kommune bevilget penger til et eget applikasjonsprosjekt med en total budsjettramme på brutto 70 millioner kroner. Hele systemet er åpen kildekode. 
 
Som et ledd i denne ambisiøse satsningen er vi nå ute etter å styrke IT enheten med en dyktig Fullstack utvikler. Rollen vil ha ansvar for teknologi og arkitekturvalg, og utgjøre en sentral posisjon i et av de største løftene i norsk bibliotek- og kultursektor. 
 
Sentrale arbeidsoppgaver:
  • Fagansvar for utvikling av våre egenutviklede applikasjoner
  • Overordnet ansvar for arkitekturen for våre digitale tjenester
  • Overordnet ansvar for IT-Sikkerhet, inkludert løsninger for GDPR
  • Tett samarbeid med og oppfølging av utviklingsteamet 

Rollen inngår i Seksjon for IKT og logistikk, som har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av alle IKT- og logistikksystemer, infrastruktur og utstyr i biblioteknettverket. 
 
Kvalifikasjoner:
  • Høyere utdanning 
  • Erfaring som systemutvikler
  • Erfaring med fri programvare, Java og systemintegrasjon
  • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter  

Hos oss vil du få mulighet til å utvikle deg i et av Norges fremste fagmiljøer. Arbeidssted vil være på hovedbiblioteket. 
 
Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved Jonas Rambæk tlf. 93 24 21 33 eller Vivi Bull Svarva tlf. 99 00 16 70. 

Vi ser frem til å lese din søknad!
Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

Fullstack utvikler

I 2020 flytter Deichman inn i nytt bygg i Bjørvika, som er ventet å få 2 millioner besøkende hvert år. Biblioteket vil fremstå som et av Europas mest moderne bibliotek med omfattende selvbetjeningsløsninger, avansert formidlingsteknologi, åpne mediesamlinger og 1300 sitteplasser for publikum.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?