Jurist (seniorrådgiver) ved avdeling for Strategiske anskaffelser, Seksjon for støttekategorier


Søknadsfrist: Utløpt

Avdelingen Strategiske Anskaffelser tilbyr et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et av landets største anskaffelsesmiljøer. Avdelingens seksjon for Støttekategorier søker nå en jurist som skal bistå seksjonens kategoriteam. Seksjon for Støttekategorier inngår og administrerer driftskontrakter innenfor reise, forbruksmateriell, profesjonelle tjenester, proviant, transport og eiendom. Som jurist hos oss vil du gjennomføre anskaffelsesprosesser samt gi juridisk og kommersiell rådgivning innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tilstøtende rettsområder til seksjonens ulike kategoriteam. Våre jurister jobber tett med kollegaer og i tverrfaglige team hvor det utveksles erfaringer og arbeidsmetodikk. Vi ser etter en jurist med stor arbeidskapasitet, godt faglig skjønn og med stor interesse for å arbeide innenfor offentlige anskaffelser. 

Tjenestested: Kjeller, det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned så bytte av tjenestested må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Juridisk og kommersiell rådgivning innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tilstøtende rettsområder, herunder blant annet:
 • Kvalitetssikring av konkurransedokumenter
 • Håndtere klage- og tvistesaker, herunder i samarbeid med avdelings juridiske team
 • Deltakelse i utvikling av maler mv.
 • Kompetanseheving
 • Gjennomføre driftsanskaffelser innenfor seksjonens forretningsområder:
  Gjennomføre markedsundersøkelser, planlegge anskaffelsesprosesser og utarbeide anskaffelsesstrategier
 • Utarbeide anskaffelsesdokumenter
 • Kunngjøre og gjennomføre anskaffelsesprosessen
 • Planlegge og gjennomføre forhandlinger
 • Klargjøre for kontraktsinngåelse, støtte i implementeringsfasen og kontraktsoppfølgningen

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/Cand.jur.
 • Minimum 5 års erfaring som jurist/advokatfullmektig/advokat og minimum 2 års erfaring innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tilstøtende rettsområder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse
  I tillegg er det ønskelig at kandidaten har:
 • Erfaring fra komplekse anskaffelsesprosjekter
 • Bred forretningsjuridisk erfaring
 • Erfaring med klage- og tvistehåndtering

Utdanning

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad
 • Juridiske fag

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Egenskaper

 • Faglig styrke
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Resultatorientert
 • Nøyaktighet
 • Evne til analyse og helhetsoversikt
 • Personlige egenskaper tillegges særlig vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnsspenn kr 650 200 - 792 700 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Originale vitnemål og attester samt søkers identifikasjon medbringes til et evt. intervju. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Jurist (seniorrådgiver) ved avdeling for Strategiske anskaffelser, Seksjon for støttekategorier

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?