Fagansvarlig offentlige anskaffelser Direkte til søknad


Søknadsfrist: Utløpt

Omsorgsbygg søker en dyktig person til å ha det faglige ansvaret for våre anskaffelser.
Som fagansvarlig i Omsorgsbygg blir du del av et effektivt og faglig kompetent anskaffelsesmiljø med i alt 8 til 10 jurister. Du får muligheter til å delta i store prosjekter, utarbeide entreprisekontrakter og rammeavtaler, og du vil bistå i både anskaffelsesfasen og kontraktsoppfølgingen.
Vi har et stort volum av anskaffelser tilknyttet både nybygg, rehabilitering, drift og vedlikehold, og riktige og gode anskaffelser er avgjørende for at foretaket når sine målsettinger. Anskaffelser er et prioritert felt som er godt forankret i virksomhetens ledelse. Foretaket legger vekt på å være ledende på innovative anskaffelser og å komme frem til nye løsninger i dialog med markedet. Stillingen er i Juridisk- og anskaffelsesfaglig avdeling hvor fagkompetansen på jus og offentlige anskaffelser er samlet. Stillingen rapporterer direkte til avdelingsdirektør.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Den faglige oppfølgingen av dem som arbeider med anskaffelser i foretaket
 • Klarlegge, fordele, kvalitetssikre og gjennomføre anskaffelser i samarbeid med linjeorganisasjonen
 • Ansvarlig for at foretakets rutiner, maler og beskrivelser er i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser
 • Ansvarlig for å at rutiner blir implementert og fulgt opp
 • Legge til rette for intern opplæring innen fagområdet
 • Foredragsvirksomhet/undervisning kan påregnes
 • Sikre at foretaket til enhver tid får best mulig forretningsmessige vilkår ved sine anskaffelser
 • Samarbeid og koordinering av anskaffelsesfaget med andre kommunale foretak og etater
 • Evaluere anskaffelser

Kvalifikasjoner:
 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Svært god kjennskap til regelverket for offentlige anskaffelser
 • Bred erfaring fra innkjøp til det offentlige, og erfaring fra bygg- og anleggsbransjen og entrepriser vil bli vektlagt
 • Forhandlingskompetanse
 • Forretningsmessig forståelse
 • Gode lederegenskaper vil bli vektlagt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IT-kunnskaper, herunder Excel
 
Personlige egenskaper
 • Nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Resultat- og serviceorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag

Vi tilbyr:
 • Selvstendige, utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Arbeidsplassen preges av høy kompetanse, høyt tempo, humor og mangfold
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning, 37,5 timer pr. uke
 • Lønnstrinn 49-68 (kr. 604.300 – kr. 877.000 per år)


Direkte til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!
Stillingstittel: Fagansvarlig offentlige anskaffelser

Bygg spiller en sentral rolle i menneskers liv og har en stor påvirkning på miljøet. Forvaltningen av den kommunale bygningsmassen er derfor en viktig samfunnsoppgave. Omsorgsbygg Oslo KF er blant Norges største eiendomsforvaltere med nesten 850 000 m2 eiendom. Foretaket forvalter en variert og krevende eiendomsportefølje, som består av barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, rusinstitusjoner, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Vi har 180 medarbeidere som dekker et bredt kompetansefelt innen eiendom. Omsorgsbygg skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Omsorgsbyggs visjon er: "Bedre bygg, bedre liv" Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

 

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

© 2018 Capus AS

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?