Merkantil saksbehandler (rådgiver) ved Seksjon for støttekategorier


Søknadsfrist: Utløpt

Vil du jobbe i Norges råeste anskaffelsesmiljø?
Avdelingen Strategiske Anskaffelser tilbyr et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et av landets største anskaffelsesmiljøer. Avdelingens seksjon for Støttekategorier søker nå merkantil saksbehandler. Seksjonen inngår og administrerer driftskontrakter innenfor reise, forbruksmateriell, profesjonelle tjenester, proviant, transport og eiendom. Som merkantil saksbehandler hos oss vil du gjennomføre anskaffelsesinitiativer fra behovet oppstår til kontrakten er signert. Vi ser etter en merkantil saksbehandler med stor arbeidskapasitet, godt faglig skjønn og med stor interesse for å arbeide innenfor offentlige anskaffelser. 

Tjenestested: Kjeller. Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned og bytte av tjenestested må påregnes.

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre driftsanskaffelser innenfor seksjonens respektive forretningsområder, herunder: 
 • Gjennomføre markedsundersøkelser, planlegge anskaffelsesprosesser og utarbeide anskaffelsesstrategier
 • Utarbeide anskaffelsesdokumentene
 • Kunngjøre og gjennomføre anskaffelsesprosessen
 • Planlegge og gjennomføre forhandlinger
 • Håndtere klage- og tvistesaker, herunder i samarbeid med avdelings juridiske team
 • Klargjøre for kontraktsinngåelse, støtte i implementeringsfasen og kontraktsoppfølgningen
 • Våre merkantile saksbehandlere skal sikre at innhold, form og metode i anskaffelsesprosessen bidrar til realisering av kategoriens strategiske målsetninger innen logistikk, beredskap, kvalitet og økonomi
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen relevant fagkrets. Relevant erfaring kan oppveie for noe av kravet til høyere utdanning.
 • Ønskelig med juridisk eller økonomisk utdannelse.
 • Minimum 3 års relevant yrkeserfaring, hvorav minimum 2 års erfaring innen anskaffelser og kontrakt.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse.
Utdanning
 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad
Språk
 • Engelsk
 • Norsk
Egenskaper
 • Faglig styrke
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Resultatorientert
 • Nøyaktighet
 • Evne til analyse og helhetsoversikt
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som Rådgiver kode 1434, lønnsspenn kr 558 500 - 638 700 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Originale vitnemål og attester samt søkers identifikasjon medbringes til et evt. intervju. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.
 
Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Merkantil saksbehandler (rådgiver) ved Seksjon for støttekategorier

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?