Merkantil saksbehandler (seniorkonsulent) ved Kategoriteam luft


Søknadsfrist: Utløpt

Vil du jobbe i Norges råeste anskaffelsesmiljø?
Avdelingen Strategiske Anskaffelser tilbyr et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et av landets største anskaffelsesmiljøer. Avdelingens vedlikeholdsseksjon søker nå en merkantil saksbehandler som skal inngå i Kategoriteam Luft. Kategoriteam Luft inngår og administrerer driftskontrakter tilknyttet militære luftkapasiteter (f.eks. F-16, F-35, P-3 Orion, Hercules, NH90, Seaking), luftvern og bakkeutstyr. Kategoriteam Luft har også en egen kontraktsportefølje for Forsvarets Spesialstyrker (FS). Som merkantil saksbehandler hos oss vil du gjennomføre og lede anskaffelsesinitiativer fra behovet oppstår til kontrakten er signert. Vi ser etter en merkantil saksbehandler med stor arbeidskapasitet, godt faglig skjønn og med stor interesse for å arbeide innenfor offentlige anskaffelser. 

Tjenestested: Kjeller, det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned så bytte av tjenestested må påregnes.

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre driftsanskaffelser til luftkapasiteter: 
 • Gjennomføre markedsundersøkelser, planlegge anskaffelsesprosesser og utarbeide anskaffelsesstrategier
 • Utarbeide anskaffelsesdokumenter
 • Kunngjøre og gjennomføre anskaffelsesprosessen
 • Planlegge og gjennomføre forhandlinger
 • Håndtere klage- og tvistesaker, herunder i samarbeid med avdelingens juridiske team
 • Klargjøre for kontraktsinngåelse, støtte i implementeringsfasen og kontraktsoppfølgningen
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning bachelornivå
 • Minimum 1 års erfaring innenfor anskaffelsesområdet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret for tiltredelse
Utdanning
 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad
Språk
 • Engelsk
 • Norsk
Egenskaper
 • Resultatorientert og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Handlekraftig gjennom faglig styrke
 • Personlige egenskaper tillegges særlig vekt
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, lønnsspenn kr 517 700 - 600 200 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Originale vitnemål og attester samt søkers identifikasjon medbringes til et evt. intervju. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.
 

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Merkantil saksbehandler (seniorkonsulent) ved Kategoriteam luft

Capus leverer fleksible løsninger innen HR, med hovedvekt på rekruttering av ledere og spesialister. Selskapet er med sine 30 ansatte et av landets største og ledende rekrutteringsmiljøer. Konsernet HR-Gruppen, som Capus er en del av, har totalt 43 ansatte. Vår kompetanse spenner bredt, vår kundestruktur representerer et tverrsnitt av norsk næringsliv og offentlige etater. Capus’ organisering og metode gjør oss i stand til å løse oppdrag uavhengig av nivå, bransje og geografi. Vår størrelse gjør oss til en leveringsdyktig og forutsigbar rekrutteringspartner. Kontinuerlig fokus på kvalitet, fleksibilitet, holdninger, verdier og prosessforbedring gjør at vi oppnår vellykkede løsninger for både kunde og kandidat.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?