Juridisk rådgiver - personvern og compliance


Søknadsfrist: Snarest

Er du en jurist med interesse for personvern og compliance? Vi kan tilby en spennende stilling i krysningspunktet mellom jus, samfunnsutvikling og politikk. Du får muligheten til både å være personvernombud og arbeide med compliance, i et selskap som forvalter ordninger avtalt mellom sentrale parter i arbeidslivet.
 
Dette blir din rolle:
 • Personvernombud
  • Bidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikk
  • Utarbeide og vedlikeholde rutiner og fastsette krav til personvern
  • Gi råd til ledelsen og ansatte om personvern
  • Rapportere til administrerende direktør og styret
 • Compliance
  • Samsvarskontroll rundt ordningenes regelverk og rutiner
  • Saksbehandling/-fremlegg i saker for styret og klagenemnden
  • Rådgiving/opplæring internt og holde foredrag om regelverket eksternt
 
Ønsket profil:
 • Master i rettsvitenskap, eller tilsvarende
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring og god kunnskap om compliance og personvern
 • Kjennskap til individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Teknologiinteresse og et ønske om å bidra til utvikling og digitalisering
 • Tillitsskapende, faglig integritet og har evnen til å skape gjennomslagskraft i vårt interne fagmiljø
 
I Privat AFP og Sluttvederlag ser vi frem til å møte vår nye kollega. Du vil bli en del av vår juridiske avdeling, som for tiden består av én advokat og én advokatfullmektig. Privat AFP og Sluttvederlag praktiserer fleksitid og sommertid, og har gode pensjons- og forsikringsordninger.
 
Vi ser frem til å lese din søknad og CV! Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Capus, ved Grete (911 37 005) eller Anne (994 72 526), dersom du har spørsmål.
 
Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Juridisk rådgiver/Personvernombud

Privat AFP og Sluttvederlag er kontorfellesskap for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen. Vi forvalter AFP i privat sektor og Sluttvederlagsordningen. Privat AFP og Sluttvederlag er tariffestede ordninger avtalt mellom LO/NHO og andre sentrale parter i arbeidslivet. Om lag 800.000 arbeidstakere er omfattet av ordningene. Privat AFP og Sluttvederlag forvalter i overkant av 30 milliarder kroner. Vi er kontaktpunktet for ca. 10.000 foretak, samt arbeidsgiver± og arbeidstakerorganisasjoner ved spørsmål om tilslutning, premieberegning og vilkår. Vi mottar årlig om lag 14.000 søknader fra privatpersoner om AFP og sluttvederlag. Privat AFP og Sluttvederlag har i dag 35 ansatte og holder til i trivelige og moderne lokaler på Lysaker.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?