Informasjonssikkerhetsansvarlig/CISO


Søknadsfrist: 23.03.18

Vi gjennomfører nå en omfattende fornying av våre forretningssystemer med et helhetlig perspektiv på teknologi, arbeidsprosess og organisasjonsutvikling. Vår strategiske målsetning er å utnytte teknologiske løsninger som understøtter pasientsikkerhet og sikker legemiddelbruk. For å nå disse målene søker vi nå en Informasjonssikkerhetsansvarlig med erfaring fra informasjonssikkerhet og personvern.

Stillingen som Informasjonssikkerhetsansvarlig
Helsesektoren står nå ovenfor et digitalt skifte, og dette skaper spennende muligheter innen vårt fagfelt. Digitalisering, automatisering og bruk av roboter vil være viktige virkemidler til å fornye, forenkle og forbedre oss. Vi ser etter en person som ønsker å jobbe med samspillet mellom teknologi og helse, og som ser på utfordringer som spennende muligheter.

Vi kan blant annet tilby:
 • Et sterkt, engasjert og motivert fagmiljø i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med kunnskapsrike og interessante kunder/samarbeidspartnere
 • For den riktige søkeren, er det store muligheter for personlig og faglig utvikling 

Arbeidsoppgaver
Stillingen som Informasjonssikkerhetsansvarlig/CISO skal ivareta oppgaver relatert til informasjonssikkerhetsarbeid. Rollen vil samarbeide med personvernombudet i foretaket, som også skal på plass i løpet av vår 2018. Stillingen rapporterer til IT-direktør.
 • Utvikle policies og styrende dokumenter i tråd med strategier, rammeverk og krav fra samfunnet
 • Ansvarlig for videreutvikling og oppfølging av foretakets styringssystem for informasjonssikkerhet
 • Gjennomføre risikovurderinger ved innføring av nye eller ved endring av eksisterende løsninger
 • Bistå ved gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner (egenkontroll)
 • Drive holdningsskapende arbeid, spre kunnskap og være en pådriver for fagfeltet
 • Være faglig rådgiver for alle deler av organisasjonen, og særskilt inn mot systemeiere, systemansvarlige og IT-drift 
 • Informasjonssikkerhetsansvarlig/CISO må være forberedt på å bistå andre deler av IT-avdeling ved behov
 
Kvalifikasjoner
Vi søker deg med god kompetanse innen informasjonssikkerhet. Du evner å tenke helhetlig på tvers av fagområder og kommuniserer godt med alle deler av virksomheten.
 • Teknologisk utdanning på mastergradsnivå, eventuelt kan bred erfaring og utdanning på bachelor-nivå likestilles
 • Erfaring med praktisk informasjonssikkerhetsarbeid
 • God kompetanse på IT-arkitektur
 • Innsikt i de juridiske kravene til informasjonssikkerhet og personvernbestemmelser
 • Sertifiseringer innen informasjonssikkerhet, samt kjennskap til Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten og relevante standarder, eksempelvis ISO27001/2/5 er en fordel

Personlige egenskaper
 • Som person er du flink til å tilpasse informasjon til målgruppene i virksomheten. Det er viktig for oss at du evner å se informasjonssikkerhet i sammenheng med virksomhetens mål
 • Selvstendig og initiativrik
 • Løsningsorientert og har svært gode kommunikasjonsevner
 • Opptatt av fagfeltet informasjonssikkerhet og ønsker faglig videreutvikling
 • Høy integritet og personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknadsfrist: 23.03.18
Arbeidssted: Oslo sentrum

Har du spørsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til å kontakte Capus ved Jonas Rambæk tlf. 93 24 21 33 eller Anette Cathrine Hafstad Øgaard på tlf. 90 59 49 57. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk på stillingen". Du skal da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp CV og søknad.
Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Informasjonssikkerhetsansvarlig/CISO

Sykehusapotekene HF leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Helseforetaket består av 750 ansatte fordelt på 17 sykehusapotek fra Lillehammer i nord til Kristiansand i sør, samt hovedkontor i Oslo sentrum. Sykehusapotekene har en årlig omsetning på NOK 3,6 milliarder. Vår visjon er å gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre gjennom vårt bidrag til bedre pasientsikkerhet og god sykehusøkonomi.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?