Vil du bli en del av Norges ledende cybersikkerhetsmiljø? EY søker nå kollegaer til sitt Nordic Security Center.


Søknadsfrist: Snarest

Vil du bli en del av Norges ledende cybersikkerhetsmiljø? EY søker nå kollegaer til sitt Nordic Security Center.
 
Informasjon- og cybersikkerhet utgjør i dag en sentral del av organisasjoners risikoprofil, og evnen til å kunne håndtere cybersikkerhetsrisko er svært viktig for våre kunder. Vi ønsker å styrke vårt godt etablerte og raskt voksende sikkerhetsmiljø med flere dyktige kollegaer.
 
Som en del av EY Nordic Security Center vil du få jobbe i et verdensomspennende cybersikkerhetsmiljø med prosjekter på tvers av bransjer og kunder. Du vil inntre en rolle som prosjektleder og være operasjonelt ansvarlig for tekniske leveranser i våre prosjekter.
Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
  • Sikkerhetsanalyser og teknisk sikkerhets- og penetrasjonstesting av både infrastruktur og applikasjoner, loT og OT
  • Kvalitets- og sikkerhetsfokuserte arkitektur og kildekodegjennomganger
  • Cyber Threat Intelligence
  • Cyber hendelseshåndtering og oppfølging
 
Vi ser etter deg med relevant høyere utdanning og noen års arbeidserfaring. Du har erfaring med sikkerhets- og penetrasjonstesting av både nettverk og webapplikasjoner.
 
Hos oss vil du få bli del av et team bestående av 15 dedikerte cyberspesialister i Oslo samt 5 i Norden. Vi jobber prosjektorientert og i team, som tekniske rådgivere og prosjektledere for våre kunder. Selv om alle våre medarbeidere har dyp teknisk bakgrunn og sikkerhetskompetanse, så fokuserer vi alltid på de forretningsmessige konsekvensene  tekniske svakheter kan ha for en virksomhet.
 
Vi legger til rette for kompetanseutvikling i form av kurs og sertifiseringer, og fremmer et miljø karakterisert av høy faglig kvalitet og kunnskapsdeling. Utviklingsmulighetene i EY er mange, og sammen med din karriererådgiver lager du din egen utviklingsplan. Sist, men ikke minst, tilbyr vi gode betingelser, i et stimulerende, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.
 
 
Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Senior konsulent / Manager

I EY er vårt overordnede mål å bidra til at næringslivet og arbeidslivet fungerer bedre ved å øke tilliten i næringslivet, skape bærekraftig vekst og utvikle talenter. Vi ønsker å skape en bedre arbeidsverden gjennom våre egne handlinger og ved å samhandle med likesinnede organisasjoner og enkeltpersoner. Dette er vårt formål - og årsaken til at vi eksisterer som selskap. Vår organisasjon er gjennomsyret av en sterk følelse av forpliktelse til å betjene en rekke ulike interessenter som stoler på at vi leverer kvalitet i alt vi gjør. Vi ønsker å bruke vår globale rekkevidde og størrelse til å lede diskusjonene rundt utfordringene som økonomier og kapitalmarkeder står overfor. Når næringslivet fungerer bedre, fungerer verden bedre.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?