Avdelingsdirektør saksbehandling av pasientskadesaker


Søknadsfrist: 14.05.2018

NPE er et av Norges største fagmiljøer innen personskaderett. Vi mottar 6000 søknader om erstatning i året. Vi vurderer sakene opp mot pasientskadeloven for å avgjøre om pasienten har rett til erstatning, og beregner erstatningens størrelse. God kvalitet og effektiv saksbehandling er en ledesnor i arbeidet vårt. Vi har gode digitale verktøy og jobber fulldigitalt i saksbehandlingen. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle organisasjonen og arbeidsprosessene våre, og har nå startet prosessen med å utforme vår nye strategi for perioden 2019-2023. 

Fram til nå har vi organisert saksbehandlingen i én avdeling med seks seksjoner. Vi deler nå denne avdelingen i to. De to avdelingene vil bestå av tre seksjoner hver og ledes av en avdelingsdirektør. De to avdelingsdirektørene vil være sidestilte og ha et felles resultatansvar for leveransene fra saksbehandlingsområdet. 

Dagens avdelingsdirektør blir med oss videre, og vi søker nå etter hennes sidestilte kollega. Den nye lederen skal, sammen med dagens avdelingsdirektør, utgjøre et sterkt lederteam innenfor saksbehandlingsområdet, og ha et strategisk, overordnet og fremtidsrettet blikk på kjerneoppgavene våre. 

Den nye stillingen rapporterer til direktøren og inngår i hans ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • overordnet ledelse av en av NPEs to saksbehandlingsavdelinger
 • bidra til utvikling av saksbehandlingsprosesser og -rutiner
 • medansvar (sammen med den andre avdelingsdirektøren) for at avdelingene jobber effektivt og med god kvalitet
 • ansvar for avdelingens måloppnåelse og medansvar for saksbehandlingsområdets totale måloppnåelse
 • personalansvar for tre seksjonsledere
 • bistå i avklaringer av faglige spørsmål

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole.
 • Du har relevant ledererfaring, inkludert erfaring fra å lede andre ledere.
 • Du forstår rammevilkårene og kravene til statlig virksomhet, inkludert kravene til digitalisering og effektivisering.
 • Du har erfaring med kontinuerlig forbedring og endringsarbeid.
 • Du har god IKT-kompetanse.

Personlige egenskaper

 • Du er en trygg og tydelig leder som har en motiverende og inspirerende lederstil.
 • Du har god organisasjonsforståelse og evne til å ta ulike perspektiv, liker å samarbeide med andre og jobbe på tvers av ansvarsområder.
 • Du har evne til å tenke strategisk og er utviklingsorientert.
 • Du er en pådriver for effektiv saksbehandling, og er åpen for å utforske nye løsninger.
 • Du har evne til å bygge lag og felles kultur.
 • Du jobber strukturert og målrettet, men er samtidig god til å lytte og skape rom for dialog.
 • Du har god formuleringsevne, skriftlig og muntlig.
 • Du evner å ta beslutninger og å gi klare tilbakemeldinger.
 • Du møter alle med respekt og åpenhet.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr

 • et utviklingsorientert miljø med god faglig kompetanse og trivelige arbeidsforhold
 • mulighet til å påvirke og drive arbeidsprosesser under utvikling
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • sentral beliggenhet med godt tilrettelagte lokaler i Oslo
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (god pensjonsordning og mulighet til gunstig boliglån)
 • stillingskode/-tittel som 1060 avdelingsdirektør
 • lønn etter avtale
Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

I samsvar med offentleglova § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Vi utfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

Søknad sendes elektronisk via vår rekrutteringsportal, klikk på knappen "Søk på stillingen".

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte partner i Capus, Grete Andersen på tlf. 91 13 70 05 eller e-post grete.andersen@capus.no, eller researcher Anne Kathrine Hagen på tlf. 99 47 25 26 eller e-post akh@capus.no. Du kan også kontakte NPE ved direktør Rolf Gunnar Jørstad på tlf. 22 99 45 15. Alle henvendelser til Capus behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfristen.

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Avdelingsdirektør saksbehandling av pasientskadesaker

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Vi har 160 medarbeidere. Se www.npe.no for mer informasjon om NPE.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?