Stabsdirektør


Søknadsfrist: 15.05.2018


En spennende og krevende lederstilling, i et kommunalt foretak i stor utvikling!

Omsorgsbygg skal videreutvikles og moderniseres og står overfor store og spennende prosjekter de nærmeste årene. For å understøtte forbedringsarbeidet i Omsorgsbygg, og for å legge til rette for god ledelse og samhandling, må stabsfunksjonene videreutvikles. Digitalisering og effektivisering av prosesser - samt gevinstrealisering er et viktig fokusområde fremover. Som stabsdirektør må du innta et overordnet blikk på dette området, og du vil bli involvert i utviklingsarbeidet. Stabsdirektør rapporterer til administrerende direktør og skal lede direktørens stab. I tillegg skal stabsdirektøren delta og bidra i ledergruppen, og har et medansvar for resultatene til foretaket. 

Direktørens stab har ca. 10 medarbeidere, og fyller et bredt, tverrfaglig ansvarsområde. Stabsdirektør har ansvar for blant annet foretakets IKT serviceavdeling, samt IKT-sikkerhet, kvalitetssikring/risikoledelse, herunder kvalitetssystem og avvikshåndtering, controller-funksjoner, intern og ekstern informasjon og sekretariat for styret.

For å lykkes som stabsdirektør i Omsorgsbygg må du ha god kjennskap til offentlig saksbehandling- og kjennskap til parlamentariske prosesser, i brytningspunktet mellom politikk og forvaltning. I tillegg må du ha et strategisk blikk og være en trygg, og tillitsskapende leder, med fokus på foretakets samfunnsansvar. 
Omsorgsbygg flytter til nytt kontorbygg på Helsfyr i desember 2018.

Arbeidsoppgaver
 • Lede og fasilitere prosesser på tvers av foretakets avdelinger
 • Ansvar for å lede og å utvikle stabens funksjon og dens medarbeidere
 • Delta i møter knyttet til politiske prosesser, og kommunikasjon med relevante ressurser tilknyttet politiske og administrative funksjoner
 • Overordnet ansvar for foretakets arbeid med digitalisering og effektivisering av prosesser
 • Delta i ledergruppen og medansvar for foretakets resultater
 • Bistå i implementering av forbedringsprosesser
 • Delta i styringsgruppe med ansvar for prosjektsikring samt eierstyring i ulike prosjekter

Kvalifikasjoner
 • Relevant universitets/høyskoleutdanning, på minimum bachelornivå
 • Lederutdanning og erfaring
 • Forståelse av komplekse organisasjoner og politiske prosesser
 • Gode kunnskaper om offentlig forvaltning
 • God kunnskap om parlamentariske prosesser
 • Erfaring med prosesser i brytningspunktet mellom politikk og forvaltning
 • God forståelse for strategisk IKT-arbeid og digitalisering av prosesser
 • Gode kunnskaper om prosjektsikring og prosjekteierstyring

Egenskaper
 • Resultat- og serviceorientert, nøyaktig og strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, god nettverksbygger
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag og etiske regler

Vi tilbyr
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitidsordning, 37,5 timer pr.uke
 • Lønnstrinn: 74 - 78 (kr 1 007 000 - 1 089 200)

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Stabsdirektør

Bygg spiller en sentral rolle i menneskers liv og har en stor påvirkning på miljøet. Forvaltningen av den kommunale bygningsmassen er derfor en viktig samfunnsoppgave. Omsorgsbygg Oslo KF er blant Norges største eiendomsforvaltere med ca 850 000 m2 eiendom. Foretaket forvalter en variert og kompleks eiendomsportefølje, som består av barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, rusinstitusjoner, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Vi har ca 200 medarbeidere som dekker et bredt kompetansefelt innen eiendom. Omsorgsbygg skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og vil i årene fremover satse på digitale byggeprosesser. Omsorgsbyggs visjon er: "Bedre bygg, bedre liv" Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle bli varslet om før offentliggjøring.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

Profilbilde: Erling Lampe

Erling Lampe

Seniorrådgiver

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?