Vil du være med å bygge sykehus i Drammen og i Oslo?


Søknadsfrist: 28.08.2018

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at det skal bygges et nytt sykehus i Drammen og at Oslo universitetssykehus HF skal videreutvikles med et samlet regionsykehus med noen lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et nytt stort akuttsykehus på Aker og et spesialisert kreftsenter på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling på Ila.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon med ressurser fra Sykehusbygg HF med ansvar for å styre den videre gjennomføringen av prosjektene. Vi har nå behov for flere medarbeidere til prosjektorganisasjonen og søker etter Prosjektsjef, Prosjektledere og prosjektstøttefunksjoner.

Trykk på lenkene under for mer informasjon om de spennende stillingene: 
Felles for stillingene er at:
Det søkes etter personer med høyere utdanning med erfaring fra tilsvarende stillinger i store utbyggingsprosjekter, fortrinnsvis sykehusprosjekter. Det legges vekt på evne til å arbeide systematisk og målrettet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og leveransedyktighet.
 
Felles for stillingene gjelder:
  • Fast stilling
  • Lønn etter avtale
  • Pensjons- og forsikringsordninger gjeldende for Sykehusbygg HF
  • Arbeidssted vil i være på felles prosjektkontor på Skøyen eller på prosjektrigg på byggeplass i Drammen eller Oslo. Når oppdragene i prosjektet er avsluttet vil andre oppdrag innen Sykehusbygg være aktuelt
 
Søknadsfrist: 28.08.2018.
 
For å komme i betraktning til stillingen må du trykke på stillingen du ønsker å søke på, og deretter søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.
 
Kontaktpersoner for nærmere informasjon om stillingen: Prosjektdirektør Dag Bøhler på tlf. 915 14 324 og Prosjektsjef prosjektstøtte Øyvind Ludvigsen på tlf 900 38 123, eller CAPUS ved Kristian Lennertzen på tlf. 916 16 073 og Nathalie Smulders tlf. 470 83 841.
 
For nærmere informasjon om prosjektene se Helse Sør-Øst RHF sin hjemmeside. https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter
Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Prosjektledere og støttefunksjoner til Drammen og Oslo - Sykehusbygg

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå. Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene. Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene. Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

Profilbilde: Nathalie Smulders

Nathalie Smulders

Research Manager

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

 

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

© 2018 Capus AS

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?