Prosjektleder til nyskapende og utfordrende byggeprosjekter


Søknadsfrist: 23.09.2018

Bli med å utvikle byen - til det beste for våre innbyggere!

Omsorgsbygg Oslo KF står foran store og viktige utbygginger i årene som kommer, knyttet til bygging av en rekke nye barnehager og sykehjem, omsorgsboliger og ikke minst ny hovedstasjon på Bryn og ny storbylegevakt på Aker. Vi har behov for flere ressurser og søker 2 prosjektledere til utbyggingsavdelingen. 

Utbyggingsavdelingen består av rundt 25 fast ansatte medarbeidere, herunder prosjektledere, prosjektøkonomer, SHA-rådgivere, teknisk koordinator og administrativt personale. Avdelingen ledes av utbyggingsdirektør og to assisterende utbyggingsdirektører, og har ansvar for gjennomføring av prosjekter i forprosjekt og utbyggingsfase. Prosjektgjennomføringen skjer i henhold til Oslo kommunes investeringsregime og i tråd med Omsorgsbygg sin egen prosjektmodell.

Som prosjektleder har du ansvar for store enkeltprosjekter eller en portefølje av mindre prosjekter. Du er faglig trygg, god til å oppnå resultater og bidra til kontinuerlig forbedring og utvikling i samarbeid med andre. Omsorgsbygg skal i tiden fremover øke fokuset på digitale byggeprosesser og vil fortsatt ha stort fokus på miljøvennlige byggeprosesser

Er du vår nye prosjektleder til utfordrende og spennende byggeprosjekter? 

Omsorgsbygg benytter Webcruiter som elektronisk rekrutteringsløsning. Søknad/CV skal registreres der, og relevante attester og vitnemål bes lastes opp.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og lede definerte prosjekter
 • Ansvar for å ivareta byggherrerollen
 • Prosjektstyring og prosjektrapportering
 • Ansvar for å nå avtalte resultatmål knyttet til kostnad, tid og kvalitet
 • Gjennomføre anskaffelser i samarbeid med juridisk- og anskaffelsesfaglig avdeling

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høgskole/universitetsnivå, fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniør innen bygg/eiendom og prosjektstyring
 • Relevant erfaring fra prosjektledelse og/eller kontraktsadministrasjon
 • Erfaring fra digitale byggeprosesser og kjennskap til BREEAM er en fordel

Egenskaper

 • Strukturert, proaktiv og resultatorientert
 • Tydelig muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Beslutningsdyktig
 • Samarbeidsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag og etiske regler

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Arbeidsplassen preges av høy kompetanse, høyt tempo, humor og mangfold
 • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling
 • Fleksitidsordning, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønnstrinn: 48-63 (kr. 617.000-827.800)

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Prosjektleder

Bygg spiller en sentral rolle i menneskers liv og har en stor påvirkning på miljøet. Forvaltningen av den kommunale bygningsmassen er derfor en viktig samfunnsoppgave. Omsorgsbygg Oslo KF er blant Norges største eiendomsforvaltere med ca 850 000 m2 eiendom. Foretaket forvalter en variert og kompleks eiendomsportefølje, som består av barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, rusinstitusjoner, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Vi har ca 200 medarbeidere som dekker et bredt kompetansefelt innen eiendom. Omsorgsbygg skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og vil i årene fremover satse på digitale byggeprosesser. Omsorgsbyggs visjon er: 'Bedre bygg, bedre liv' Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle bli varslet om før offentliggjøring
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

Profilbilde: Maria Loftheim

Maria Loftheim

Researcher
Profilbilde: Erling Lampe

Erling Lampe

Seniorrådgiver

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?