BI Arkitekt - Datafangst og analysegrunnlag


Søknadsfrist: Løst

Har du noen gang tenkt over hvor mye teknologi som støtter din reise fra du går inn på en flyplass, selve flyturen, til du er landet trygt og har hentet din bagasje på bestemmelsesstedet? Det er vi i Avinor som sikrer alle disse prosessene. Vår visjon er å være verdensledende på teknologiutnyttelse i luftfarten og en viktig suksessfaktor for å lykkes, er dyktige medarbeidere. 
 
Avinor er et av de mest moderne miljøene i Norge, når det gjelder bruk av avansert analyse og BI-verktøy fra Microsoft. Vi samler, analyserer og beriker data fra en mengde datakilder allerede, men vi har fortsatt mye å gå på, og vi ønsker å ligge i front av utviklingen.
 
Vi søker nå en BI arkitekt som vil arbeide innenfor BI seksjonen bestående av datafangst og rapportutviklere, analytikere og rådgivere. Du er en SSIS/SSAS utvikler med interesse for integrasjoner, forskjellige datakilder og dataformater. Du er nysgjerrig på nye muligheter som finnes i Azure innenfor BI og analytics.
 
Arbeidsoppgaver

 • Identifisere kilder, data og vurdere muligheter får å integrere disse i Avinors dataplattform
 • Utvikle løsninger med Microsofts SSIS og SSAS verktøy for datafangst og preparering av data 
 • Vurdere og ta i bruk Azure tjenester innenfor datafangst av Iot og strømme data
 • Behandle, katalogisere, analysere og lagre data i datalake eller ut i grensesnitt som PowerBI
 • Kunne være rådgiver og kravstiller for resten av datafangstressursene på dette området
 • Vurdere analysemodeller og verktøy som Phyton, R, Mathlab og lignende

 
Kvalifikasjoner:

 • Gjennomført relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå
 • Ha jobbet med MSBI verktøy og portefølje
 • Ha erfaring med kodeforvaltning og visual studio
 • Forstå og utvikle modeller ihht beste praksis for datavarehus
 • Kunnskap om MDX og DAX
 • Vise til gode resultater innen statistikk og matematikk, med bruk av relevante IT verktøy
 • Gjøre deg forstått på norsk og ha gjennomføringsevne
 • Kunnskap om U-SQL og T-SQL
 • Være datadetektiv og utfordre datagrunnlag om dataeiere
 • Kjenne til ulike Azure tjenester og være nysgjerrig på dette
 • Forvalte kode ut fra gjeldende regler og verktøy
 • Sette seg inn i og ta i bruk rammeverk for bruk av Azure og On-prem tjenester
 • Må kunne formidle resultater og fakta gjennom fortrinnsvis Microsofts Power BI/R og Excel

 
Egenskaper:

 • Være interessert i mennesker, data og prosesser
 • Være nysgjerrig og viser interesse for store og små datamengder
 • Kan se muligheter i data, interne og eksterne, og kunne formidle dette gjennom analyser og modeller
 • Være proaktiv og dele kunnskap
 • Har lyst til å jobbe med en stor palett av faglige domener og kontekster

 
Avinor tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger

 
Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. 
Vi gleder oss til å lese din søknad!
 
Spørsmål? Du er velkommen til å kontakte Capus v/ Arne Loktu (91 13 14 14) eller Malene Tunold (93 28 02 95).


Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

BI Arkitekt

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser. Konsern IT har ansvar for all planlegging, utvikling og drift av IT i Avinor og har ca. 135 ansatte fordelt på Gardermoen, Bjørvika samt et uteapparat på en del lufthavner. Enheten består av avdelingene Strategi, System og Drift i tillegg til en stabsfunksjon. Innen 2021 skal Avinor være verdensledende på teknologiutnyttelse i luftfarten. Vi knytter verdifulle relasjoner Våre verdier er åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?