BI Rådgiver - Data Storyteller


Søknadsfrist: 15.11.2018

Har du noen gang tenkt over hvor mye teknologi som støtter din reise fra du går inn på en flyplass, selve flyturen, til du er landet trygt og har hentet din bagasje på bestemmelsesstedet? Det er vi i Avinor som sikrer alle disse prosessene. Vår visjon er å være verdensledende på teknologiutnyttelse i luftfarten og en viktig suksessfaktor for å lykkes, er dyktige medarbeidere. 
 
Avinor er et av de mest moderne miljøene i Norge, når det gjelder bruk av avansert analyse og BI-verktøy fra Microsoft. Vi samler, analyserer og beriker data fra en mengde datakilder allerede, men vi har fortsatt mye å gå på, og vi ønsker å ligge i front av utviklingen.
 
Vi søker nå en BI rådgiver som vil jobbe mot interne kunder og samarbeidspartnere. Dette inkluderer å lede workshops, være smidig og ha en lean tilnærming til situasjoner samt forventningsstyre kunder inn mot aktiviteter og leveranser.
 
Arbeidsoppgaver:
 
BI oppgaver tilhørende operasjonelle- og lufthavns prosesser
 
 • Ha oversikt og interesse for business intelligence prosesser
 • Lede og drive små og større initiativ i forbindelse med leveranser til linjen og analytikere   
 • Kommunisere og samhandle med resten av BI seksjonen på flere nivåer
 • Drive forretningsinitiativ, fange krav og vise muligheter innenfor fagområdet
 • Lede workshops og få deltakere til å yte
 • Fokus på operasjonelle data, IoT, og realtime rapportering
 • Arbeidsplass primært på OSL

Kvalifikasjoner:
 • Gjennomført relevant utdanning på høyskole eller universitetsnivå
 • Ha et innslag av prosjektleder gen
 • God kjennskap til Power BI og ser muligheter i dette verktøyet
 • Kunnskap om BI miljøer, datavarehus og analyser
 • Kjennskap til Azure BI og skytjenester innenfor denne plattformen
 • Erfaring med workshopledelse og være prosjektorientert
 • Gjøre deg forstått på norsk og ha gjennomføringsevne
 • Kunne gjøre gode bestillinger til datafangstressursene
 • Kunne tilegne seg forretningsforståelse på tvers av konsernets behov
 • Være datadetektiv og utfordre datagrunnlag og dataeiere
 • Kunne bruke og utnytte verktøy som R, Excel pivotering og evt andre som viser seg å være mer hensiktsmessig å benytte seg av ut fra krevd situasjon
 • Kunne se muligheter i data og kjøre analyser og kjenne til forskjellige analysemetoder og modeller
 • Kunne skape relasjoner mellom IT og forretning på en praktisk og elegant måte
 
Egenskaper:
 • Være interessert i mennesker, data og prosesser
 • Være nysgjerrig og viser interesse for store og små datamengder
 • Kan se muligheter i data, interne og eksterne, og kunne formidle dette gjennom analyser og modeller
 • Er en proaktiv sparringspartner som kan jobbe ut mot konsernets Controller- og analytiske miljøer
 • Har lyst til å jobbe med en stor palett av faglige domener og kontekster
 
Avinor tilbyr:
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 
Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister
Vi gleder oss til å lese din søknad!
 
Spørsmål? Du er velkommen til å kontakte Capus v/ Arne Loktu (91 13 14 14) eller Anette Øgaard (90 59 49 37).
 
Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

BI Rådgiver

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser. Konsern IT har ansvar for all planlegging, utvikling og drift av IT i Avinor og har ca. 135 ansatte fordelt på Gardermoen, Bjørvika samt et uteapparat på en del lufthavner. Enheten består av avdelingene Strategi, System og Drift i tillegg til en stabsfunksjon. Innen 2021 skal Avinor være verdensledende på teknologiutnyttelse i luftfarten. Vi knytter verdifulle relasjoner Våre verdier er åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?