Systemforvalter IT-Lufthavnsystemer


Søknadsfrist: 15.11.2018


Har du noen gang tenkt over hvor mye teknologi som støtter din reise fra du går inn på en flyplass, selve flyturen, til du er landet trygt og har hentet din bagasje på bestemmelsesstedet? Det er vi i Avinor som sikrer alle disse prosessene. Vår visjon er å være verdensledende på teknologiutnyttelse i luftfarten og en viktig suksessfaktor for å lykkes, er dyktige medarbeidere. 
 
Vi søker nå en systemforvalter som ønsker å bidra til dette. Du vil bli en del av seksjonen IT lufthavnssystemer og bidra til å ivareta forvaltningen av lufthavnsystemer i henhold til lover og instrukser. Fagområdene inkluderer «trafikkinformasjon- og avgiftssystemer», «adgangskontroll- og kameraovervåkningssystemer» og «sikkerhetskontroll- og terminalsystemer». Våre systemer er i stadig utvikling og vi har behov for en ny ressurs i fagområdet sikkerhetskontroll og terminalsystemer.
 
Arbeidsoppgaver
 • Rådgivning, behovsavklaring og spesifikasjonsutarbeidelse sammen med andre systemforvaltere og forretningssiden
 • Inngå og vedlikeholde avtaler med eksterne leverandører
 • 3. linjesupport for driftsavdelingen
 • Koordinering og samarbeid med andre enheter i Konsern IT
 • Oppsett, konfigurering og implementering av funksjonalitet
 • Bidragsyter i prosjekter knyttet til systemer man har forvaltningsansvaret for
 • Begrenset reisevirksomhet må påregnes
 
Kvalifikasjoner:
 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning på minimum bachelornivå, dokumentert lang og relevant erfaring innen IT systemer relatert til operativ drift på lufthavner kan redusere kravet til manglende formell kompetanse
 • Dokumentert erfaring fra forvaltning og/eller utvikling av IT-systemer
 • God generell IT-systemforståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Oppfylle krav til sikkerhetsklarering (H) ved behov
 • Kjennskap til oppsett, konfigurering og implementering av funksjonalitet i større systemer
 • Erfaring med systemteknisk vedlikehold, tredjelinesupport og samarbeid med driftsorganisasjon
 • Erfaring med oppfølging av systemleverandører
 • Erfaring med rådgivning, behovsavklaring og spesifikasjonsutarbeidelse for lufthavnoperative systemer er en fordel
 • Erfaring fra større forvaltningsteam
   
Avinor tilbyr:
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 
Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister
 
Vi gleder oss til å lese din søknad!
 
Spørsmål? Du er velkommen til å kontakte Capus v/ Arne Loktu (91 13 14 14) eller Anette Øgaard (90 59 49 37).
 
Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Systemforvalter IT-Lufthavnsystemer

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser. Konsern IT har ansvar for all planlegging, utvikling og drift av IT i Avinor og har ca. 135 ansatte fordelt på Gardermoen, Bjørvika samt et uteapparat på en del lufthavner. Enheten består av avdelingene Strategi, System og Drift i tillegg til en stabsfunksjon. Innen 2021 skal Avinor være verdensledende på teknologiutnyttelse i luftfarten. Vi knytter verdifulle relasjoner Våre verdier er åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?