Eiendomsansvarlig


Søknadsfrist: 30.09.2018

Omsorgsbygg Oslo KF er en av Norges største eiendomsforvaltere. Med bakgrunn i at en av våre eiendomsansvarlige skal i permisjon, søker vi etter en eiendomsansvarlig vikariat ett år fra medio januar 2019.

Eiendomsavdelingen til Omsorgsbygg forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler en stor eiendomsportefølje. Omsorgsbygg eier barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Foretaket har høye ambisjoner innen energi og miljø og deltar i internasjonale prosjekter. 

Vi søker deg med bred erfaring fra bygg og eiendom.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for forvaltning av tildelt portefølje av eiendommer, herunder kontrakts- og husleieansvar
 • Budsjett- og resultatansvar for tildelt portefølje av eiendommer
 • Teamleder med koordineringsansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
 • Primærkontakt mot kunde herunder oppfølging av kundeforhold og kundeleveranser
 • Ansvar for samordning av rapporter til enhetsleder for forvaltning ved behov
 • Ansvar for opprettelse og ajourhold av grunndata og kontraktsdata for tildelt portefølje i foretakets fagsystemer
 • Andre oppgaver etter foretakets behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, primært innenfor eiendomsfaget. Annen relevant utdanning og erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • Solid kunnskap og erfaring fra eiendomsbransjen
 • God kjennskap til lov, forskrift og standarder knyttet til eiendomsforvaltning
 • God egnethet knyttet til ledelse av team
 • Ledererfaring en fordel
 • Generell god IKT - kompetanse

Egenskaper

 • Nøyaktig, serviceinnstilt og strukturert.
 • Resultatorientert, løsningsfokusert og gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Må kunne etterleve Omsorgsbyggs etiske regler og verdigrunnlag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling gjennom interne opplæringsprogram
 • Fleksitidsordning, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn mellom lønnstrinn 45-63(582.100-827.800)
 • Omsorgsbygg flytter i desember 2018 til nye, flotte lokaler på Helsfyr

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Eiendomsansvarlig

Bygg spiller en sentral rolle i menneskers liv og har en stor påvirkning på miljøet. Forvaltningen av den kommunale bygningsmassen er derfor en viktig samfunnsoppgave. Omsorgsbygg Oslo KF er blant Norges største eiendomsforvaltere med ca 850 000 m2 eiendom. Foretaket forvalter en variert og kompleks eiendomsportefølje, som består av barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, rusinstitusjoner, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Vi har ca 200 medarbeidere som dekker et bredt kompetansefelt innen eiendom. Omsorgsbygg skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og vil i årene fremover satse på digitale byggeprosesser. Omsorgsbyggs visjon er: 'Bedre bygg, bedre liv' Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle bli varslet om før offentliggjøring.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

Profilbilde: Maria Loftheim

Maria Loftheim

Researcher
Profilbilde: Erling Lampe

Erling Lampe

Seniorrådgiver

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?