Vi søker en operativ prosjektdirektør til gjennomføring av omstillingsprosess


Søknadsfrist: 16.10.2018

Helfo har nylig besluttet en ny kontorstruktur der antall kontorsteder skal reduseres fra 22 til 6. Eksisterende oppgaver, aktiviteter og ressurser skal omfordeles, samtidig som produksjonen skal opprettholdes. For å sikre nødvendige kapasitet, ansvar og myndighet knyttet til nødvendige omstillingsoppgaver må det sikres solid ledelse og ressursallokering. En nøkkelrolle i dette arbeidet vil være en prosjektdirektør for omstilling med dedikert ansvar for omstillingsoppgaver i perioden fra nå til gjennomført omstilling av Helfo.

Parallelt med omstillingen bruker Helfo store ressurser på utvikling av enklere digitale tjenester (EDiT) for brukermassen. Dette programmet vil løpe gjennom hele omstillingsperioden og vil ha en stor effekt på hvordan omstillingsprosessene planlegges, innføres og gjennomføres.

Som Prosjektdirektør omstilling er du med på å legge grunnlaget for en vellykket organisasjonsendring i Helfo

Prosjektdirektøren skal ta ansvar for å gjennomføre vedtatte og nødvendige oppgaver for å nå mål om ny kontorstruktur og oppgavefordeling innen frister og rammer. Rollen som prosjektdirektør for omstilling skal sammen med Helfo ledergruppe sikre nødvendige prioriteringer og ressursdisponering for å balansere og ivareta hensyn knyttet til omstilling, utvikling og tjenesteproduksjon.

Ansvarsoppgavene som Prosjektdirektør er:

 • Detaljplanlegging og gjennomføring av kontorstruktur og ny oppgavesammensetning
 • Aktiv bidragsyter i videreutvikling av ny organisasjonsløsning
 • Beskrive, skaffe og styre relevante ressurser
 • Aktivt informere og kommunisere omstillingsaktiviteter til virksomheten
 • Sikre prosjektets resultater, frister og omdømme
 • Rapportere jevnlig til toppledergruppen

Som kvalifikasjonskrav må Prosjektdirektøren kunne dokumentere erfaring og resultater fra lignende omstillinger i større virksomheter. Den rette personen må ha stor gjennomføringskraft, være i stand til å lede og styre komplekse utviklingsprosjekter, og mestre jobben i grensesnittet mellom styringslinje og prosjekt. Det kreves minimum 4 års relevant utdanning på masternivå. Kjennskap til IA og inngående kunnskap om HMS er en forutsetning.

Vi ser etter deg som

 • er strukturert og systematisk, samtidig som du tilpasser det operative mot strategien
 • er en utpreget lagspiller som er god til å bygge og utvikle relasjoner
 • er tydelig og drivende i kommunikasjonen
 • er analytisk og som klarer å oppdage og løse komplekse problemstillinger
 • er utviklingsorientert og samtidig har stor gjennomføringsevne
 • evner å følge opp egne og andres resultater

Stillingen er plassert på avdelingsdirektørnivå og rapporterer til direktør for Helfo Virksomhetstjenester (VT) og inngår i ledergruppen her.

Prosjektdirektør omstilling skal tilsettes midlertidig i VT snarest mulig og inntil 3 år. Stillingen har personalansvar for prosjektmedarbeidere dedikert til prosjekt fra VT.  

Stillingen kan gjøre avrop på og styre linjeressurser nødvendig for å sikre leveransene i omstillingsprosjektet.

Stillingen lønnes som Avdelingsdirektør. Aktuelt lønnsspenn er 738 000 – 920 000. For særlige kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.  

 

Ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Capus, ved Partner Grete Andersen (91 13 70 05/ga@capus.no) eller Researcher Anne Kathrine Hagen (99 47 25 26/akh@capus.no). 

 

Søknadsfrist: 16. oktober 2018. Søknader vil bli behandlet forløpende.

 

Søknad og CV sendes elektronisk via stillingsutlysningen, eller på www.capus.no.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt fra offentlighet. Søkeren vil i så tilfelle bli varslet om dette i forkant.


Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Prosjektdirektør omstilling

Helfo er en ytre etat av Helsedirektoratet og har ca. 530 medarbeidere fordelt på 22 kontorsteder. Vi forvalter årlig ca. 34 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har Helfo ansvar for administrasjon av fastlegeordningen, frikort for helsetjenester, Europeisk helsetrygdkort og behandlingstilbud ved fristbrudd. Vi har også ansvar for informasjons- og veiledningstjenester knyttet til helseportalen helsenorge.no For mer informasjon om Helfo se www.helfo.no.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?