Omsorgsbygg Oslo KF søker leder for renholdstjenesten


Søknadsfrist:

Eiendomsavdelingen i Omsorgsbygg forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler en stor eiendomsportefølje. Renholdstjenesten med sine ca. 20 medarbeidere inngår i enhet for eiendomstjenester og har i dag 18 kunder fordelt på ca. 40 tjenestesteder. Renholdstjenesten kjennetegnes av høy kundeservice, systematisk oppfølging og utvikling av medarbeidere, samt kontinuerlig fokus på trivsel og nærvær. Foretaket har høye miljøambisjoner og renholdstjenesten er miljøfyrtårnsertifisert.

Du som søker må være engasjert, hardtarbeidende og genuint interessert i å utvikle medarbeidere og fagområdet renhold. Vi ønsker deg med bred erfaring fra renhold og serviceledelse. Kontrakts- og økonomioppfølging vil være en sentral del av arbeidsoppgavene og du bør ha interesse for digitalisering av arbeidsverktøy. 

Omsorgsbygg benytter Webcruiter som elektronisk rekrutteringsløsning. Søknad/CV skal registreres der, og relevante attester og vitnemål bes lastes opp.

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar, herunder medarbeiderutvikling og oppfølging
 • Budsjettansvar, herunder kontrakts- og økonomioppfølging
 • Salg og kundepleie
 • Utarbeide og korrigere renholdsplaner
 • Ressursplanlegging og innkjøp
 • Digitalisering
 • Ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen eget ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagbrev eller utdanning innen relevante fag fra universitet, høgskole eller fagskole
 • Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • Tilleggsutdannelse innen ledelse er en fordel
 • Bred erfaring innen renholdsfaget
 • Erfaring fra serviceledelse
 • Erfaring med offentlige anskaffelser er en fordel
 • Erfaring med kvalitetsstyring og -utvikling
 • Ledererfaring er en fordel
 • God IKT-kompetanse

Egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Svært gode samarbeidsegenskaper
 • Selvstendig, strukturert, handlekraftig og resultatorientert
 • Utviklingsorientert og initiativrik
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Må kunne identifisere seg med og etterleve Omsorgsbyggs verdigrunnlag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et faglig stimulerende og hyggelig miljø
 • Muligheter for fag- og kompetanseutvikling gjennom interne opplæringsprogram
 • Fleksitidsordning, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn mellom lønnstrinn 49-57 (kr. 628.200-735.100)
 • Omsorgsbygg flytter i desember 2018 til nye, flotte lokaler på Helsfyr

Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Leder for renholdstjenesten

Bygg spiller en sentral rolle i menneskers liv og har en stor påvirkning på miljøet. Forvaltningen av den kommunale bygningsmassen er derfor en viktig samfunnsoppgave. Omsorgsbygg Oslo KF er blant Norges største eiendomsforvaltere med ca 850 000 m2 eiendom. Foretaket forvalter en variert og kompleks eiendomsportefølje, som består av barnehager, sykehjem, omsorgsboliger, rusinstitusjoner, brannstasjoner og andre viktige formålsbygg. Vi har ca 200 medarbeidere som dekker et bredt kompetansefelt innen eiendom. Omsorgsbygg skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg. Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og vil i årene fremover satse på digitale byggeprosesser. Omsorgsbyggs visjon er: 'Bedre bygg, bedre liv' Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle bli varslet om før offentliggjøring.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

Profilbilde: Erling Lampe

Erling Lampe

Seniorrådgiver
Profilbilde: Maria Loftheim

Maria Loftheim

Researcher

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?