Avdelingssjef - Kunnskapsutvikling


Søknadsfrist: 18.11.2018

Sykehusbygg søker avdelingssjef til Kunnskapsutviklingsavdelingen. Vedkommende vil ha ansvar for og lede avdelingen innenfor flere områder, blant annet virksomhetsutvikling- og implementering, ressursstyring og anskaffelser og styringssystem – kunnskap og kvalitet. Stillingen er plassert i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør. Som del av ledergruppen har avdelingssjef et kollektivt ansvar for utviklingen av Sykehusbygg HF.

 

Arbeidsoppgaver

 • Sikre en helhetlig gjennomføring av interne utviklingsprosjekt i tråd med Sykehusbygg HF sitt styringssystem
 • Delta i utvikling- og implementering av strategien for selskapet, herunder oppfølging av Oppdragsdokumentet
 • Virksomhetsutvikling- og implementeringsgrunnlag for interne prioriteringer og fordeling
 • Oppfølging av interne utviklingsprosjekter som delegeres til ulike enheter i virksomheten
 • Delta i utarbeidelse av budsjett og økonomisk langtidsplan for foretaket
 • Avdelingssjef har resultat, personal- og økonomiansvar innen sitt ansvarsområde

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse
 • Erfaring fra gjennomføring av komplekse planleggings- og byggeprosjekter herunder porteføljestyring
 • Ledererfaring med dokumenterbare gode resultater
 • Erfaring fra endringsprosesser, omdømmebygging og mediehåndtering
 • Bred ledelseserfaring innen strategiprosjekt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Stillingen som avdelingssjef stiller spesielle krav til kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt å fremstå som en tydelig og trygg lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte. Du har god evne til å delegere, er en kultur- og relasjonsbygger samt nytenkende og innovativ.

 

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim. Reisevirksomhet må påregnes.

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

 

Søknadsfrist: 18.11.2018

 

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

 

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med konstituert adm.dir. Bjørn Remen på telefon 977 29 133 eller Rådgivere i rekrutteringsselskapet Capus; Kristian Lennertzen (tlf: 916 16 073) og Nathalie Smulders (tlf: 470 83 841).


Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Avdelingssjef kunnskapsutviklingsavdelingen

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå. Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene. Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene. Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?