Sykehusbygg søker HMS-rådgiver/HMS-leder


Søknadsfrist: 06.01.2019

Sykehusbygg HF søker HMS-rådgiver/leder som skal bidra til at Sykehusbygg HF skal holde en høy standard på helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt være en rollemodell i byggebransjen. Stillingen er plassert i kunnskapsutviklingsavdelingen, og rapporterer til teamleder for sikkerhet- og samfunnsansvar.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå prosjektledere i gjennomføring av sykehusprosjekter, fra tidligfase til overlevering
 • Videreutvikle Sykehusbygg sin praksis for HMS- og risikostyring, herunder
  - Krav og retningslinjer
  - Rutiner og verktøy for oppfølging og måling av HMS i prosjekter
 • Forebygge arbeidslivskriminalitet på byggeplass
 • Planlegge og gjennomføre risikoanalyser/ROS-analyser, HMS-tilsyn og revisjoner
 • Holde interne kurs og annen opplæring
 • Bidra til erfaringsoverføring og læring mellom prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse
 • Solid erfaring som HMS-rådgiver/leder fra store industri- og byggeprosjekter
 • Gode pedagogiske evner
 • God kjennskap til relevante lover og forskrifter, herunder Byggherreforskriften
 • Erfaring med bruk av verktøy innenfor HMS- og risikostyring
 • Kompetanse på tilgrensende fagområder som sikkerhet, sikring- og brannsikkerhet
 • Kan vise til gode resultater fra tilsvarende rolle

 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Som HMS-leder evner du å arbeide nøyaktig, systematisk og målrettet. Du er effektiv og pålitelig, og har gode kommunikasjonsevner. Du er løsningsorientert og kunnskapssøkende innen fagområdet, og evner å jobbe selvstendig. Vi søker en som kan være en god lagspiller og bidra til et godt samarbeid på tvers av faglige disipliner.

Arbeidssted vil være ved hovedkontoret i Trondheim, eller lokalkontoret i Oslo. Reisevirksomhet må påregnes.

 

Sykehusbygg HF tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår. Sykehusbygg har verdiene «Kunnskapsrik, effektiv og pålitelig» og er en lærende organisasjon der deling av kunnskap står sentralt. Sykehusbygg HF har dyktige og dedikerte medarbeidere, og vi søker en som kan identifisere seg med verdigrunnlaget og bidra til videre utvikling av Sykehusbygg HF som nasjonalt kompetansemiljø innenfor sykehusplanlegging –og bygging. Dette for å kunne utvikle og bygge framtidens sykehus.

 

Søknadsfrist: 06.01.2019

For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken «Søk her». Du skal da fylle ut et skjema med personalia, samt laste opp nødvendig dokumentasjon. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

For nærmere informasjon om stillingen så kan du ta kontakt med fung.sjef for avdeling Kunnskapsutvikling, Jens Eirik Ramstad, på telefon 481 81 286 eller vår rådgiver i Capus Kristian Lennertzen, telefon 916 16 073.

 


Til søknad
   Tilbake til ledige stillinger

HMS-rådgiver/HMS-leder

Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014, eid av de fire regionale helseforetakene. Sykehusbygg HF skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging- og bygging på et høyt internasjonalt nivå. Sykehus-Norge har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter og med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene. Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring, og skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene. Sykehusbygg HF skal utføre tjenester knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter og tjenester innenfor eiendomsområdet.
Til søknad

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

Personvernerklæring/cookies

© 2019 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?