ER DU UTDANNINGSDIREKTORATETS NYE DIGITALISERINGSRÅDGIVER?


Søknadsfrist: 30. november 2018

 • Har du stor interesse for teknologi og digitalisering?
 • Trives du å jobbe i bindeleddet mellom teknologi og forretning?
 • Ønsker du å være med å forme neste generasjons grunnutdanning?

 

Da er dette en stilling for deg!

 

Digitaliseringstaben i Utdanningsdirektoratet har som sitt hovedansvar å gi råd, følge opp vedtak og foreslå tiltak overfor Direktøren og hennes ledergruppe. Din rolle være viktig for hvordan direktoratet skal utnytte teknologi for å sikre en bedre grunnutdanning.

Hvem er du?

Du har en mastergrad innen IT eller tilsvarende fag, med noen års erfaring innen systemutvikling og digitaliseringsarbeid. Du har tidligere jobbet på et operativt nivå og er nå klar for å jobbe mer strategisk og overordnet. Erfaring fra utdanningssektoren er ikke nødvendig, da dine kollegaer vil sørge for at du raskt bygger virksomhetskompetanse. Du brenner for digitalisering og ønsker å bidra til å styrke barns utdanning gjennom mer og bedre teknologi.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Utrede teknologiske muligheter og utfordringer knyttet til Utdanningsdirektoratets totale systemportefølje.
 • Delta i oppfølging og realisering av «Digitaliseringsstrategien for grunnutdanningen».
 • Delta i Utdanningsdirektoratets arkitekturgruppe og bidra til at det etableres gode målbilder for system- og virksomhetsarkitektur.
 • Samarbeide med Utdanningsdirektoratets systemarkitekter/virksomhetsarkitekter.
 • Utarbeide diskusjons- og beslutningsnotater basert på teknologiske trender og nye teknologier.
 • Delta i referanse- og styringsgrupper innenfor Utdanningsdirektoratets overordnede virksomhetsarkitektur.
 • Bidra inn i porteføljestyringsprosessene.

Personlige egenskaper:

 • Du skriver godt
 • Du har sterk interesse for digitalisering, er nysgjerrig og ønsker å utvikle deg.
 • Du er initiativrik
 • Du har høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • Du er selvstendig, jobber godt i team og evner å bygge tillit i ulike miljøer.

Vi kan tilby deg

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364).
 • Lønn etter avtale
 • Spennende jobb i fagfelt som er i sterk utvikling.
 • Et arbeidsmiljø tilrettelagt for faglig utvikling (endret)
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • IA-bedrift

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer mer minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du ikke har bedt om å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge.

Dersom du har spørsmål til stillingen, er du velkommen til å kontakte:

 •  Capus, Jonas Rambæk på tlf 22 94 11 07 eller epost jr@capus.no
 • Janne Gustavsen tlf: 45514127 eller epost jg@capus.no
 • Digitaliseringsdirektør Trond Ingebretsen på tlf 982 56 001 eller epost tin@udir.no

For å søke på stillingen må du registrere CV og søknad via linken "Søk her".

Søknadsfrist: 30.november 2018. Søknader behandles fortløpende.  


Til søknad
   Tilbake til Ledige stillinger

Rådgiver

Utdanningsdirektoratet skal bidra til at alle elever og lærlinger får et godt læringsutbytte og et godt læringsmiljø, og at barnehager er en god arena for lek, omsorg, læring og danning. Vi kjennetegnes av stor faglig kompetanse og engasjement for utvikling av barnehage- og skolesektoren. Våre medarbeidere er stolte av å jobbe innen et viktig og betydningsfullt fagfelt. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Molde og på Hamar. For mer informasjon, gå inn på udir.no
Til søknad

Kontakt oss for en prat da vel!

CAPUS AS

E-post: adm@capus.no
Telefon: 22 94 11 00

© 2018 Capus AS

Adresse: 
Essendropsgate 3
0368 Oslo

Spørsmål?

Hva kan vi hjelpe deg med?